^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

34 tisíc kilometrů nad Zemí aneb 2012 DA14

Miloš Tichý - 8. 1. 2013 | přístupy: | vytisknout článek

Název vypadá na další verneovku, ale ve skutečnosti jde o realitu. V pátek 15. února 2013 ve 20:26 SEČ nás malá planetka 2012 DA14 mine o pouhých 34 tisíc kilometrů. Abychom byli fyzikálně přesnější - nebude Zemi blíže než 27 100 kilometrů. Ale pěkně popořádku.

Blízkozemní planetka 2012 DA14 byla objevena na španělské observatoři La Sagra 23. února 2012 sedm dní poté, co Zemi minula ve vzdálenosti 2,6 milionu kilometrů. Následná pozorování a výpočty ukázaly, že jde o cca 45 metrové těleso (podobně velké těleso způsobilo Tunguzskou katastrofu v roce 1908) a i skutečnost, že v únoru 2013 se velice těsně přiblíží k naší Zemi.

Astrometrická měření přesných poloh planetek na obloze jsou, ostatně jako všechna fyzikální měření, zatížena chybami, a to jak systematickými tak náhodnými. A z tohoto důvodu není dráha planetky určena jen jako "čára" ve sluneční soustavě, ale ve skutečnosti spočtená dráha se započtenými chybami vypadá jako donutka, jako duše pneumatiky. Proto také víme, že planetka nás mine ve vzdálenosti 34 000 kilometrů a zároveň víme, že k nám nebude blíže než 27 100 kilometrů a nebude dále než 41 tisíc kilometrů. I tak bude k Zemi blíže než je pás geostacionárních satelitů, a tudíž je může i ohrozit ba možná i poničit.

Ale pro uklidnění - srážka s touto planetkou v únoru 2013 opravdu nehrozí. Ale abychom byli přesní, další návraty už tak úplně bezpečné nejsou. Nenulová pravděpodobnost srážky tohoto tělesa se Zemí je v letech 2026 až 2069. Při případné srážce by byla uvolněna energie 2,4 megatun TNT (pro představu, bomba v Hirošimě měla 20 kilotun TNT, čili byla cca stokrát slabší).


těsný průlet planetky 2012 DA14 kolem Země v únoru 2013 (obrázek: NASA)

Závěrem několik čísel:

Planetka 2012 DA14 nás nepozorovaně minula každý rok od roku 2001 do roku 2012, kdy byla konečně objevena, jak je vidět v následující tabulce, která ukazuje její těsná přiblížení k Zemi:

From 1950 to 2100
Planet Date MJD Nominal
distance
(au)
Min possible
distance
(au)
Stretching
(au)
Width
(au)
Close app
probability
EARTH 2001/08/12.16958 52133.2 0.1531530 0.1509560 2.843e-3 2.088e-7 1.00e+0
EARTH 2002/08/15.41547 52501.4 0.0923658 0.0902092 2.260e-3 2.838e-7 1.00e+0
EARTH 2003/08/18.32904 52869.3 0.0388105 0.0355876 1.497e-3 3.569e-7 1.00e+0
EARTH 2004/08/19.47309 53236.5 0.0081288 0.0081288 1.662e-4 4.100e-7 1.00e+0
EARTH 2005/08/21.67568 53603.7 0.0389206 0.0388705 2.068e-4 4.404e-7 1.00e+0
EARTH 2006/08/24.72521 53971.7 0.0865853 0.0862181 1.838e-4 4.614e-7 1.00e+0
EARTH 2007/08/29.60290 54341.6 0.1380720 0.1377390 1.483e-4 4.911e-7 1.00e+0
EARTH 2008/09/13.90738 54722.9 0.1906000 0.1903800 1.076e-4 9.972e-7 1.00e+0
EARTH 2009/02/17.28019 54879.3 0.1685930 0.1681150 1.591e-4 3.562e-7 1.00e+0
EARTH 2010/02/14.41806 55241.4 0.1148040 0.1144840 1.145e-4 1.427e-7 1.00e+0
EARTH 2011/02/14.89674 55606.9 0.0631857 0.0630371 6.348e-5 5.326e-8 1.00e+0
EARTH 2012/02/16.25714 55973.3 0.0174263 0.0174182 3.106e-6 2.943e-8 1.00e+0
EARTH 2013/02/15.80959 56338.8 0.0002265 0.0002265 5.558e-5 2.881e-8 1.00e+0
EARTH 2019/09/16.95494 58743.0 0.1939460 0.1791070 9.601e-1 9.147e-6 5.86e-2
EARTH 2026/07/25.88109 61246.9 0.1872290 0.1791080 1.874e+0 3.855e-6 3.56e-2
EARTH 2033/02/17.63244 63645.6 0.0455422 0.0001958 2.881e+0 1.403e-6 2.31e-2
EARTH 2039/08/26.29813 66026.3 0.1824200 0.1808950 4.574e-1 1.497e-5 7.42e-2
EARTH 2046/02/13.88800 68389.9 0.0542595 0.0004366 3.663e+0 2.117e-6 1.81e-2
EARTH 2059/08/01.38296 73306.4 0.1835150 0.1790850 1.733e+0 4.212e-6 1.78e-2
EARTH 2066/02/17.06873 75698.1 0.0308240 0.0004001 6.626e-1 6.246e-7 1.00e-1
EARTH 2072/08/20.58121 78074.6 0.1825150 0.1821620 2.203e+0 3.802e-6 2.53e-2
EARTH 2079/02/16.61808 80445.6 0.0163055 0.0002209 5.449e+0 2.107e-8 1.22e-2
EARTH 2085/07/21.27361 82792.3 0.1964490 0.1876580 4.405e+1 3.981e-6 9.30e-4
EARTH 2091/09/03.35838 85027.4 0.1924910 0.1874060 8.662e+1 5.141e-6 6.62e-4
EARTH 2098/02/22.16969 87391.2 0.1370380 0.0009501 1.432e+2 3.304e-6 4.59e-4

Pokud jde o velikost, rychlost a hmotnost, přehled nám dá následující tabulka:

2012 DA14
Earth Impact Risk Summary
Torinská škála (maximum) 0
Palermská škála (maximum) -3.67
Palermská škála (kumulativní) -3.19
Pravděpodobnost srážky (kumulativní) 3.3e-04
Number of Potential Impacts 36
Vimpact 12.72 km/s
Vinfinity 6.14 km/s
H 24.4
průměr 0.045 km
hmotnost 1.3e+08 kg
energie srážky 2.4e+00 MT
all above are mean values
weighted by impact probability
Analysis based on
188 observations spanning 79.384 days
(2012-Feb-23.03431 to 2012-May-12.41842)

V roce 2013 nám srážka s tímto tělesem opravdu nehrozí. Jiná situace je mezi lety 2026 a 2069, jak nakonec dokládá i následující tabulka možných impaktů tohoto tělesa se Zemí. Samozřejmě, pravděpodobnost srážky je velice malá (nanejvýše 1,2 x 10-5, a to 16. února 2035), ale je nenulová, proto ji zmiňuji. Jak malá je vidět v tabulce ve sloupci "Impact probability"

2012 DA14
Earth Impact Table
Date Distance Width Sigma
Impact
Sigma
LOV
Stretch
LOV
Impact
Probability
Impact
Energy
Palermo
Scale
Torino
Scale
YYYY-MM-DD.DD (rEarth) (rEarth)     (rEarth)   (MT)    
2026-02-15.81  0.14   1.20e-03   0.000   0.10260   1.78e+04   4.4e-05   2.41e+00   -3.67   0 
2026-02-15.81  0.48   1.28e-03   0.000   -4.18580   6.94e+03   1.8e-08   2.41e+00   -7.06   0 
2033-02-15.55  0.08   1.32e-03   0.000   -4.57325   9.53e+03   2.8e-09   2.40e+00   -8.05   0 
2035-02-16.04  0.50   1.88e-03   0.000   0.66987   4.57e+04   1.2e-05   2.41e+00   -4.45   0 
2038-02-15.81  0.26   2.71e-03   0.000   -3.50475   9.38e+03   1.9e-07   2.41e+00   -6.30   0 
2040-02-16.28  0.07   1.20e-03   0.000   1.85315   1.02e+05   1.4e-06   2.41e+00   -5.46   0 
2040-02-16.29  0.81   2.18e-03   0.000   -4.79145   9.68e+03   5.8e-10   2.41e+00   -8.85   0 
2042-02-15.68  0.70   1.10e-02   0.000   -2.60504   8.06e+04   2.5e-07   2.41e+00   -6.25   0 
2045-02-15.52  0.10   1.13e-03   0.000   -3.94346   1.11e+04   3.3e-08   2.41e+00   -7.16   0 
2053-02-15.31  0.06   1.69e-02   0.000   -1.64165   2.27e+05   9.3e-07   2.41e+00   -5.81   0 
2053-02-15.42  0.42   1.30e-03   0.000   0.31874   8.34e+05   8.2e-07   2.41e+00   -5.87   0 
2053-02-15.31  0.13   4.61e-03   0.000   -1.41976   2.50e+05   1.2e-06   2.41e+00   -5.71   0 
2054-02-15.66  0.22   1.01e-02   0.000   -1.25894   9.32e+03   3.8e-05   2.41e+00   -4.21   0 
2054-02-15.71  0.02   7.14e-03   0.000   -2.01070   5.48e+03   2.0e-05   2.41e+00   -4.49   0 
2054-02-15.67  0.75   1.52e-02   0.000   -1.81932   9.17e+03   1.1e-05   2.41e+00   -4.74   0 
2057-02-15.42  0.40   4.92e-02   0.000   2.57742   2.33e+05   1.2e-07   2.42e+00   -6.75   0 
2058-02-15.72  0.52   4.81e-04   0.000   0.03723   1.28e+04   5.3e-05   2.41e+00   -4.11   0 
2059-02-15.82  0.21   < 1.e-04   0.000   -0.67917   8.24e+05   7.6e-07   2.41e+00   -5.96   0 
2059-02-15.88  0.38   < 1.e-04   0.000   0.12160   5.10e+05   1.4e-06   2.41e+00   -5.68   0 
2059-02-15.95  0.58   8.78e-04   0.000   0.13721   1.96e+04   3.3e-05   2.41e+00   -4.33   0 
2060-02-16.16  0.76   5.61e-02   0.000   3.08142   2.63e+05   1.8e-08   2.42e+00   -7.60   0 
2060-02-16.08  0.09   5.54e-03   0.000   -2.51850   2.11e+04   1.7e-06   2.41e+00   -5.63   0 
2060-02-16.16  0.10   2.36e-03   0.000   -2.37834   1.10e+03   4.4e-05   2.41e+00   -4.20   0 
2060-02-16.16  0.82   1.69e-02   0.000   -1.02608   9.04e+03   3.0e-05   2.41e+00   -4.38   0 
2061-02-15.30  0.59   6.21e-03   0.000   -1.07286   2.15e+06   1.7e-07   2.41e+00   -6.63   0 
2063-02-15.92  0.98   < 1.e-04   0.000   1.74499   8.57e+05   4.5e-08   2.41e+00   -7.23   0 
2064-02-16.13  0.77   5.38e-03   0.000   -0.06699   8.92e+05   5.7e-07   2.41e+00   -6.13   0 
2064-02-16.22  0.98   4.59e-03   0.000   -0.03919   1.50e+04   9.1e-06   2.41e+00   -4.93   0 
2065-02-15.32  0.47   5.56e-03   0.000   -1.09313   4.32e+05   9.0e-07   2.41e+00   -5.94   0 
2065-02-15.26  0.17   2.29e-02   0.000   -1.82758   8.86e+05   1.7e-07   2.41e+00   -6.66   0 
2065-02-15.40  0.46   8.84e-03   0.000   -0.07496   7.35e+05   9.6e-07   2.41e+00   -5.91   0 
2065-02-15.40  0.55   4.17e-03   0.000   0.24818   1.05e+06   6.1e-07   2.41e+00   -6.11   0 
2065-02-15.40  0.95   1.04e-03   0.000   0.01447   1.06e+06   2.4e-07   2.41e+00   -6.52   0 
2066-02-15.68  0.29   2.83e-03   0.000   0.22497   3.96e+04   1.9e-05   2.41e+00   -4.63   0 
2066-02-15.63  0.15   2.59e-03   0.000   0.23940   3.27e+05   2.3e-06   2.41e+00   -5.53   0 
2069-02-15.28  0.37   5.10e-03   0.000   -2.64108   9.72e+04   2.4e-07   2.41e+00   -6.54   0 

Uvidíme, jak vše dopadne - nahoře uvedená data jsou spočtena na základě 188 astrometrických měření pořízených od 23. února do 12. května 2012.

Zdroj: NASA/SENTRY/NEODys

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv