^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Z nebes na nás shlíží Varuna

Jana Tichá - 19. 3. 2001 | přístupy: | vytisknout článek

Z nebes na nás shlíží Varuna. Jméno jednoho z nejstarších védských božstev nese totiž od března 2001 transneptunické těleso (20000) = 2000 WR106. Tohle těleso je zajímavé nejen tím, že bylo očíslováno jako jubilejní dvacetitisícá planetka, ale hlavně tím, že se jedná o zatím největší známé transneptunické těleso s výjimkou Pluta. Navíc je to první pojmenované trensneptunické těleso, opět s výjimkou Pluta.

 Jména planetkám navrhují (převážně) jejich objevitelé a na základě těchto návrhů pojmenovává planetky Mezinárodní astronomická unie prostřednictvím komise pro jména malých těles. Pro typické planetky hlavního pásu se používá poměrně široká a pestrá škála možností od geografických reálií, observatoří přes jména vědců, umělců, historických osobností až po rodinné příslušníky objevitelů či různé rarity.

Pro skupiny planetek s neobvyklými typy drah je výběr jmen zúžen. Například pro Trojany se volí jména z hrdinů trojské války tak, že Řekové a Trojané se nacházejí v opačných libračních bodech L4 a L5 soustavy Slunce-Jupiter, blízkozemní asteroidy dostávají jména z nejrůznějších světových mytologií, tělesa pohybující se mezi drahami velkých planet Jupiteru až Neptunu dostávají jména mytologických Kentaurů. Zatímco Trojanů a blízkozemních planetek jsou již pojmenovány řádově stovky, pojmenovaných Kentaurů je pouze šest a transneptunické těleso teprve první.

Mezi transneptunickými tělesy rozeznáváme podle typu dráhy dvě hlavní skupiny -- tělesa pohybující se v rezonanci s Neptunem a klasická TNOs dále za drahou Neptunu. Zatímco první skupina má nést jména podsvětních božstvev a ukázkovým příkladem pro ně je právě Pluto jako římský vládce podsvětí, tak klasická TNOs mají dostávat jména božstvev souvisejících se stvořením a až do nedávna žádné z nich jméno nemělo. Prvním představitelem takovýchto jmen je právě Varuna.

 Varuna patří mezi velmi stará védská, tedy staroindická božstva. Je považován za stvořitele nebes i země, udržovatele kosmického řádu, za ztělesnění nebeské klenby. Je vládcem bohů i lidí stejně jako vládcem vesmíru. Varunovi podléhá neměnný cyklus ročních období, odvěké střídání dne a noci, nezadržitelný tok řek i pravidelné deště.

Varuna přináší do přehledů jmen planetek hlas staroindické védské mytologie a tak kromě krásného zvučného jména pro jedno transneptunické těleso objevené projektem Spacewatch plní i požadavek Mezinárodní astronomické unie na geografickou a kulturní pestrost těchto jmen.

Na rozloučenou mohu jenom ocitovat prosbu k Varunovi z védských hymnů. Našla jsem jí v knize D. Zbavitele "Starověká Indie" a autorem překladu je O. Friš. Védské hymny sice pocházejí z 12. až 10.století před naším letopočtem., ale protože jsme po jejich pradávných indoevropských tvůrcích a uživatelích alespoň nějakou malou sekvenci genů zdědili, tak vás snad potěší:


Jestli jsme někomu, kdo byl k nám dobrý, 
splatili zlem, ať to byl přítel anebo druh, 
bratr či soused anebo cizinec, smiluj se, Varuno, 
a smyj z nás velký ten hřích! 
Jestli jsme chybili tak jako hráči, co šidí při hře, 
ať už jen bezděčně, nebo jsme zhřešili záměrně, 
odhoď ten hřích jak rozvázaná pouta 
a dovol, Varuno, bychom ti byli milí. 
Jana Tichá
Zdroj: Observatoř Kleť

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv