^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Směr Ries...

Jana Tichá - 19. 6. 2004 | přístupy: | vytisknout článek

Divíte se, co dělá snímek gotického kostela na stránkách věnovaných planetkám? Tak se zase tak moc nedivte. On toho má s planetkami společného daleko více než to, že stojí v městečku, po němž se jedna z planetek objevených proslulými palomarskými objeviteli manželi Shoemakerovými jmenuje.

Krásný gotický kostel zasvěcený svatému Jiří (St. Georg) v bavorském městečku Nördlingen je totiž zřejmě největší stavbou na světě postavenou z horniny zvané suevit, čili z impaktové brekcie, horniny přeměnněné dopadem obřího tělesa, planetky o průměru cca. 1200 metrů dopadlé na zemský povrch někdy před 14,9 (+/- 1) miliony let. Na detailním snímku jsou ve světlé hornině vidět vtavené tmavé "bomby" či vlákna nebo jakési chuchvalce přírodního tektitového skla.

Příslušný impaktní kráter jménem Ries má průměr cca. 25 kilometrů. V úhledné krajině bavorského venkova jsou kráterové valy dodnes zřetelné. Romantické středověké městečko Nördlingen se zachovanými hradbami, bránami a hrázděnými domy jakoby odvádělo mysl od představ katastrofy která před patnácti miliony let změnila tvář krajiny a zlikvidovala život v okruhu několika set kilometrů. Odhadovaný rozměr impaktoru odpovídá právě těm kilometrovým a větším blízkozemním tělesům, jejichž hledání a určování přesných drah je věnována první etapa Spaceguard Survey, programu NASA zaměřeného na vyhledání a inventarizaci asteroidů potenciálně nebezpečných pro Zemi.

Pro nás Jihočechy má kráter Ries jednu speciální souvislost. Ries je totiž mateřským kráterem vltavínů, oněch podivuhodných zelenavých tektitů, které jsou ve skutečnosti přetavenou horninou právě z oblasti Riesu. Roztavené svrchní vrsty hornin po střetu Země s planetkou před oněmi patnácti miliony let "vyšplíchly" až do vzdálenosti cca. 300 kilometrů z dnešního Bavorska východním směrem a jako žhavý "nebeský skleněný déšť" napadaly právě do Jižních Čech. Tak jsou vltavíny, dneska šperkařské kameny, zároveň mementem kosmické katastrofy vzdálené patnáct milionů let.

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv