^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

POZNAT NEPŘÍTELE aneb Z ČEHO JE APOPHIS

Jana Tichá - 20. 10. 2007 | přístupy: | vytisknout článek

Asteroidy, které se mohou těsně přiblížit k Zemi, je třeba nalézt, určit co nejpřesněji jejich dráhu a poté co nejpřesněji poznat jejich velikost, tvar, složení atd. Vůbec poprvé nyní určili vědci z MIT mineralogické složení u asteroidu, který má, byť malou, pravděpodobnost strefit se v budoucnu do Země, pro podezřelý Apophis.

Apophis je 270-ti metrový blízkozemní asteroid typu Aten, který se 13.dubna 2029 přiblíží Zemi na vzdálenost pouhých 35 tisíc kilometrů (to je asi tolik jako vzdálenost geostacionárních družic od povrchu Země). Znovu se má vrátit v roce 2036 a tento průlet může být ještě těsnější. Proto se Apophis nyní zkoumá nejrůznějšími metodami ze Země a uvažuje se i o kosmické sondě k němu.

"Základní poznatky o potenciálně nebezpečném asteroidu jsou první linií obrany", říká Richard P. Binzel, profesor v oddělení věd o Zemi, atmasféře a planetách proslulého Massachusetts Institut of Technology v Cambridge v Massachusetts. Proto také spolu se svými studentkami Cristinou Thomas a Francescou Demeo napřel síly do průzkumu potenciálně nebezpečného asteroidu jménem Apophis (viz. Apophis stále...).

Rick Binzel se zabývá výzkumem složení asteroidů "na dálku", tedy pomocí jejich spekter dlouhodobě. Mimochodem, jedním z jeho prvních velmi zajímavých úlovků bylo určení složení kleťské planetky (3628) Božněmcová jako pravého chondritu. Jde vlastně o porovnání daného asteroidu se vzorky meteoritů. Meteority jsou vlastně odštěpky materiálu z asteroidů (nebo komet) dopadlých na Zemi. Takových vzorků nashromážděných za dlouhá léta máme v muzejních sbírkách tisíce. Zjednodušeně řečeno záznam světla odraženého od asteroidu a rozloženého na jednotlivé spektrální čáry získaný pomocí speciálního dalekohledu, se porovná se záznamem světla odraženého od vzorku známého, mineralogicky a chemicky určeného meteoritu. Tato metoda je, pokud jde o složení asteroidů nejen velmi přesná, ale také například oproti kosmickým sondám, velmi levná :-) Sbírky meteoritů v někdy poněkud vysmívaných "zaprášených muzejních vitrínách" tak mohou být pro budoucí ochranu lidstva stejně důležité jako "hrdinní muži v raketoplánu".

S pomocí 6,5-m Magellanova teleskopu v Chile a NASA 3-m infračerveného teleskopu IRTF na Havaji získali astronomové z MIT spektra čili záznamy světla odraženého od povrchu asteroidu Apophis v infračervené i viditelné části spektra. A výsledek? Ukazuje se, že asteroid Apophis je hezkým příkladem poměrně vzácného meteoritu označovaného jako LL chondrity.

Takových meteoritů je jen 7 procent ze známých vzorků nalezených na Zemi a jsou hodně bohaté na minerály pyroxen (45%) a olivín (55%). Celková hustota je 3,2 +/- 0,2 g/cm3, z čehož vlastní materiál má 3,5 g/cm3 a porozita dosahuje 7,9 +/- 4,2 procenta.

Ze známé hustoty i pevnosti LL chondritů můžeme usuzovat na stejné vlastnosti astroidu. Pro Apophis, hrozící, byť s velmi malou pravděpodobností, srážkou se Zemí, to může být velmi užitečné. Plánování podrobnějšího průzkumu Apophise včetně kosmické sondy či dokonce budoucí úvahy o metodách odklonu asteroidu z kolizní dráhy, jeho rozbití na více kusů atd. potřebují co nejvíce údajů o tělese samém - nejen o jeho velikosti a hmotnosti, ale i o jeho hustotě, pevnosti a soudržnosti minerálů, které jej tvoří. Při odhadovaném průměru asteroidu Apophis 270 metrů je jeho hmotnost 33 +/- 15 miliard kilogramů, odpovídající energie pak v rozsahu 500 +/- 200 megatun.

Zdroj včetně obrázků: R. P. Binzel et. all (MIT)

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv