^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

PLUTOIDY

Jana Tichá - 14. 6. 2008 | přístupy: | vytisknout článek

Mezinárodní astronomická unie (IAU) vybrala název "plutoid" pro trpasličí planety podobné Plutu.

Před téměř dvěma roky, v srpnu 2006 přijala Mezinárodní astronomická unie na svém kongresu v Praze kategorii tzv. trpasličích planet.

Jednodušše řečeno, trpasličí planety jsou tělesa sluneční soustavy dostatečně hmotná na to aby se zakulatila vlastní gravitací a přitom ne dost velká na to, aby si gravitačně vyčistila své okolí a mohla být v dané oblasti dominantní. Nejsou to satelity velkých planet. Z této definice vyplývá, že trpasličí planety jsou největší tělesa jednak v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem a jednak v pásu transneptunických těles za drahou Neptunu. V hlavním pásu planetek je jednoznačně trpasličí planetou Ceres, mezi transeptunickými tělesy jsou jimi Pluto a Eris. Očekává se jich však více, a to jak mezi tělesy již známými a dále zkoumanými, tak i mezi budoucími objevy. Podle základních vlastností se těmto dvěma podkategoriím trpasličích planet začalo slangově říkat kamenní trpaslíci (rocky dwarfs) a ledoví trpaslíci (icy dwarfs). Představitelé IAU chtěli od počátku zajistit jednoznačné označení pro tyto subkategorie a proto přislíbili vybrat název zejména pro kategorii transneptunických trpasličích planet (kterých je a bude více).

K tomu nyní došlo. Trpasličí planety obíhající kolem Slunce za drahou Neptunu (a tedy podobné Plutu) dostaly název plutoidy.

Název "plutoid" byl navržen členy komise pro jména malých těles sluneční soustavy tedy planetek a komet (CSBN of the IAU), odsouhlasen Divizí pro planetární vědy IAU, pracovní skupinou pro planetární nomenklaturu (WGPSN of the IAU) a konečně schváleno nyní na konci května 2008 na zasedání Výkonného výboru (EC) IAU v norském Oslu.

Kupodivu nebyl přijat název pro druhou kategorii trpasličních planet - obíhajících kolem Slunce mezi Marsem a Jupiterem v hlavním pásu planetek (např. logicky obdobně "ceroid"). Zřejmě proto, že jich nebude hodně, možná opravdu jen jedna - Ceres.

Při výběru názvu bylo přihlédnuto i ke snadné možnosti použití i jiných jazycích než jen v angličtině. takže francouzsky plutoide, španělsky plutoide, v češtině předpokládám plutoid či plutoidy (vytvořené a skloňované obdobně jako geoid či elipsoid) také nikoho neurazí :-)

Vzhledem k tomu, že pro vzdálená transneptunická tělesa je většinou obtížné získat rychle dostatek přesných údajů o rozměrech daného tělesa, budou pro účely pojmenování považovány za plutoidy transneptunická tělesa s absolutní magnitudou H = +1 a jasnější. Pro tělesa sluneční soustavy se absolutní magnitudou rozumí jasnost těles ve vzdálenosti 1AU od Slunce i Země při nulovém fázovém úhlu. Na této stupnici čím nižší číslo tím jasnější objekt, ty nejjasnější mají H dokonce v záporných hodnotách. Na pojmenování trpasličích planet a tedy hlavně plutoidů se budou podílet obě pojmenovávací komise IAU, tedy CSBN a WGPSN s velkým zřetelem na návrh objevitele/ů.

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv