^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

NEO HOAX

Jana Tichá - 19. 4. 2008 | přístupy: | vytisknout článek

Také jste v nejrůznějších médiích četli zprávu o tom, jak 13-tiletý německý chlapec opravil výpočty odborníků z NASA ohledně pravděpodobnosti srážky blízkozemního asterpoidu Apophis se Zemí v roce 2036?

A jak to je ve skutečnosti? Jako s mnoha mediálními poplachy tohoto typu.

Pracovníci NASA zabývající se výzkumem blízkozemních asteroidů nebyli mladým německým studentem kontaktováni.

Závěry mladého německého studenta uváděné v médiích jsou založeny na velmi nepravděpodobné variantě, předpokládající, že blízkozemní asteroid Apophis se při svém těsném přiblížení k Zemi v roce 2028 srazí v blízkosti Země s některým z geostacionárních satelitů obíhajících kolem Země. A tato srážka by podle zmiňovaného studenta měla změnit dráhu Apophisu tak, že se při následujícím přiblížení k Zemi v roce 2036 může s pravděpodobností střetnout se Zemí s pravděpodobností 1 : 450.

Ve skutečnosti se však asteroid Apophis nepřiblíží dostatečně blízko k hlavnímu oblasti pohybu geostacionárních družic kolem Země, oblast pro případné nebezpečné jejich křížení drah je velmi malá a šance na srážku Apophisu s geostacionární družicí je mimořádně nejistá.

A poslední bod, který by mohl odvodit i ten, kdo se zrovna nezabývá výpočty drah těles ve sluneční soustavě : Asteroid Apophis má průměr řádově 270 metrů. Ve srovnání s "velikostí" (či spíše "malostí", tady malým rozměrem a malou hmotností) kterékoliv geostacionární družice je to jako když se rozplácne moucha na čelním skle auta. Samozřejmě "družicová moucha rozpláclá na Apophisu". I kdyby se takto srazil rychle se pohybující větší satelit, vliv srážky na budoucí dráhu Apophisu bude minimální, pod hranicí přesnosti výpočtů a pod hranicí jiných vlivů. (Už vás někdy smetla ze silnice moucha rozpláclá na předním skle vašeho auta ?)

NASA ve svém prohlášení z 16.dubna 2008 uvádí, že pravděpodobnost srážky Země s Apophisem pro rok 2036 ponechává na nízké hodnotě 1 : 45000.

Tímto nikterak neodrazujeme nadějné studenty od zájmu o astronomii, jenom je žádáme, aby to dělali důsledně.

Celé to je hezká ukázka fungování médií :-)

"Absurdní story" říká Don Yeomans, známý odborník na dynamiku těles sluneční soustavy a ředitel NASA NEO Office.


Předchozí články o asteroidu Apophis:

Na radaru Apophis

Z čeho je Apophis

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv