^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

NEO a OECD

Jana Tichá - 5. 4. 2003 | přístupy: | vytisknout článek

Ač bychom si to možná rádi mysleli, blízkozemní tělesa nejsou jen rekvizitami katastrofických filmů. Asteroidy a komety, které se blíží či přímo křižují dráhu Země jsou předmětem zájmu astronomů, geologů i dalších vědců. V posledních několika letech však jejich poznatky začínají budit pozornost různých jak nevládních tak mezivládních organizací i vlád některých zemí. Lze jmenovat Organizaci spojených národů, Radu Evropy, známá je zpráva vytvořená speciálně ustavenou komisí vlády Spojeného království ( UK NEO Task Force Report). Dospěli k poznání, že nelze nečinně čekat na přírodní katastrofu, která, ač velmi málo pravděpodná, nás jako lidstvo může postihnout, a která oč méně je pravděpodobná, o to horší by byly její následky. Loni se k těmto aktivitám připojila Organizace pro mezinárodní ekonomickou spolupráci a rozvoj, známá pod zkratkou OECD.

V lednu letošního roku uspořádala OECD workshop, jehož cílem bylo přivést za společný jednací stůl významné vědce-odborníky studující blízkozemní asteroidy a komety, zástupce vlád jednotlivých zemí i mezinárodních organizací, kteří mohou posoudit nebezpečí střetu Země s kosmickým tělesem z hlediska ochrany obyvatelstva, stejně jako podporu dalších výzkumů a mezinárodní spolupráce.

Workshopu konaného v italském Frascati v centrále Evropské kosmické agentury ESA-ESRIN v lednu 2003 se zúčastnili zástupci 15 členských a přidružených států Global Science Forum OECD, Rady Evropy, už zmíněné ESA, Organizace spojených národů a několika nevládních organizací včetně Mezinárodní astronomické unie.

Závěry workshopu budou na červnovém zasedání Global Science Forum členských zemí OECD předložena delegátům k rozhodnutí o tom, jaké další aktivity týkající se blízkozemních asteroidů a komet, má OECD dál podpořit.

Nejdůležitější body závěrečné zprávy OECD NEO workshopu:

 • ačkoliv odborníci dále zkoumají a zpřesňují určení četnosti i následků možných srážek Země s planetkou či kometou, účastníci se shodli, že už na základě současných poznatků o NEO lze důsledky možné srážky považovat za tak vážné, aby se problematikou jak vládní tak nevládní organizace dále zabývaly, a to jak z hlediska "čistého základního výzkumu", tak z hlediska možného ohrožení obyvatelstva
 • je nutné aby jednotlivé státy sice vycházely z možného vlastního ohrožení (které je odlišné pro přímořský a pevninská stát s malou či velkou rozlohou), ale přitom si navzájem poskytovaly data, zkušenosti, metodologii i odborníky
 • je důležité srovnání s ostatními, známějšími přírodními i člověkem způsobenými nebezpečími (zemětřesení, sopečné výbuchy, povodně, záplavy, tsunami, požáry, průmyslové havárie atd.)
 • výzkum NEO je v současnosti hlavně doménou astronomů, je však třeba jej rozšiřovat o další obory, od geologie, přes biologii (vliv velkých impaktů na biosféru) až po sociologii a krizový management
 • potřebujeme jak najít a poznat potenciálně nebezpečná tělesa, tak zkoumat, jak nejlépe odvrátit možné nebezpečí (odklonění tělesa z kolizní dráhy, jeho zničení aj.), což je různé pro různě velká tělesa o různém složení
 • ačkoliv se existující i nové výzkumné programy mohou ucházet o prostředky určené na vědu a výzkum, bylo by velmi vhodné tyto zdroje rozšiřovat

  Mezi zastoupenými státy byly, pro zajímavost: Austrálie, Belgie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Norsko, Jihoafrická republika, Velká Británie, USA a Evropská komise. Ve většině účastnických států už existuje více či méně rozvinutý zatím převážně astronomický výzkum NEO. Česká republika, kterou jsem tam zastupovala, byla jak vidno, jedinou zúčastněnou postkomunistickou zemí. Přesto náš dosavadní podíl na sledování blízkozemních asteroidů a komet vzbuzoval respekt, občas údiv, obdiv a hlavně spoustu dotazů, převážně na nový kleťský projekt KLENOT. Tak jsem byla ráda, že Česká republika (a Jižní Čechy) získají další kladné body ve světě.

  A několik osobních dojmů - odborníci, kteří se věnují výzkumu NEO, mají samozřejmě na spoustu věcí rozdílné názory. Na workshopu se však dokázali účinně sjednotit, aby představitelům mezinárodních organizací a vlád dokázali srozumitelně objasnit podstatu problému. Naopak - zúčastněné veřené osobnosti, vládní úředníci a politikové (včetně poslance britského parlamentu) dokázali naslouchat a chytře se ptát, ač mohli mít zpočátku dojem, že jde o sci-fi. Mnohé státy musí spolužít s tolika jinými přírodními katastrofami (od zemětřesení, přes sopečné výbuchy, vlny tsunami, požáry aj.), že jsou jejich zástupci schopni reálně uvažovat i o nebezpečí tak málo pravděpodobném, jako je srážka Země s asteroidem. Může se vám zdát, že v současném světě je spousta důležitějších problémů k řešení. Leč - výzkum NEO je vlastně taková pojistka. Tu také uzavíráme a přitom doufáme, že ji nikdy nebudeme muset využít. A pokud by další výzkumy někdy v budoucnu možnost přímé srážky vyloučily, dozvíme se zároveň hodně nového o vzniku a vývoji sluneční soustavy, našeho nejbližšího vesmírného okolí.

 • POČET NÁVŠTĚV

  1 887 586 návštěv od 1. března 2003

  Klet.cz Planetky.cz WebArchiv