^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

NA RADARU APOPHIS

Jana Tichá - 1. 12. 2007 | přístupy: | vytisknout článek

Američtí astronomové uveřejnili výsledky radarových pozorování potenciálně nebezpečného asteroidu Apophis.

Asteroid (99942) Apophis = 2004 MN4 byl objeven v roce 2004 a z výpočtů na základě prvních pozorování vycházela 2,7% pravděpodobnost srážky se Zemí. Vzbudil proto velký zájem astronomů, a ten neutichá, ani když už dnes víme, že minimálně v letech 2029 a 2036 nám srážka s Apophisem nehrozí. Víme už také, že rozměr asteroidu Apophis je cc. 270 metrů a že složení jeho povrchu odpovídá takzvaným LL chondritům .

Tým astronomů pod vedením Jona Giorginiho z JPL (dále Lance Benner, Steven J. Ostro, Michael C. Nolan a Michael W. Busch) pozoroval Apophis pomocí radioteleskopu v Arecibu v letech 2005 a 2006 na vzdálenost v rozmezí 27 až 40 milionů kilometrů. Získaná data umožnila zpřesnit polohu Apophisu s 98% jistotou. (Radarová astrometrie planetek je velice přesná a užitečná, vzhledem k finanční nákladnosti i nedostatku pozorovacího času se používá pouze pro extrémně zajímavá tělesa). Víme tedy, že v pátek 13.dubna 2029 se k nám Apophis nepřiblíží víc, než na vzdálenost 29.470 kilometrů, to je 5,6 zemských poloměrů od středu země a 4,6 zemských poloměrů od povrchu Země. Nejtěsnější přiblížení se odehraje nad středním Atlantikem ve 21:45 UT, Apophis bude vidět okem jako středně jasný bod putující po obloze (cc. 3.mag.). Tak těsné přiblížení tak velkého asteroidu se odehraje přiblížně jednou za 800 let. Tak těsné přiblížení k Zemi může způsobit změnu rotace či dokonce i tvaru asteroidu vlivem zemské slapové síly. Uvedená vzdálenost 29.470 kilometrů je vlastně uvnitř pásma geosynchronních satelitů. Vzhledem k tomu, že dráha Apophisu je skloněna k zemskému rovníku pod úhlem 40 stupňů a prochází mimo vlastní pásmo družic, nehrozí jim (a zprostředkovaně vlastně nám) bezprostřední nebezpečí.

Na následující těsné přiblížení v roce 2036 zbývá jen velmi malá pravděpodobnost střetu Apophisu se Zemí (1:45.000). Nejpravděpodobnější je, že další měření plánovaná na pozorovací okna v roce 2013 (pokud ne už 2011) potvrdí míjení s Apophis na velikonoční neděli 13.dubna 2036 v úplně bezpečné vzdálenosti 49 milionů kilometrů.

Na dráhu každého tělesa ve sluneční soustavě mají větší či menší gravitační vliv tělesa ostatní. Do obvyklých výpočtů se zahrnuje vliv (tzv.poruchy) Slunce, planet a tří největších planetek (Ceres, Pallas a Vesta), které tvoří cc. 65% hmotnosti celého hlavního pásu planetek. Pro výpočet jsou však důležitá i blízká setkání s daleko menšími tělesy. U Apophisu víme o jednom velmi zajímavém blízkém setkání - 19.července 2034 se Apophis potká na nominální vzdálenost pouhého 6,71-násobku vzdálenosti Měsíce od Země (lunar distance = LD) s dalším velmi potenciálně nebezpečným asteroidem 2004 VD17. Vezmeme-li v úvahu rozlehlost sluneční soustavy a naši znalost pouhých několika stovek PHAs, bude to setkání vskutku kuriózní.

Na závěr přikládáme radarový snímek asteroidu Apophis, plně potvrzující slogan, že vědecky nejzajímavější snímky jsou obvykle ty nejošklivější ze všech :-)


Snímek asteroidu Apophis byl pořízen radioteleskopem v Arecibu 28.-29.ledna 2005 na vzdálenost 0,192 AU.
Ačkoliv to byla ta nejlepší ze tří příležitostí pro radarová pozorování, Apophis byl na hranici rozlišitelnosti,
je to ta bílá skvrnka přibližně uprostřed šedého pozadí. (c) L. Benner (JPL).

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv