^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Mise Dawn aneb do hlavního pásu planetek (update 21.07.07)

Miloš Tichý - 5. 7. 2007 | přístupy: | vytisknout článek

Výzkum sluneční soustavy pomocí kosmických sond zdárně pokračuje. Po misi New Horizons k Plutu do Kuiperova pásu je ke startu připravena sonda Dawn, směřující k Ceres a Vestě v hlavním pásu planetek.

Jedním z hlavních cílů mise je snaha o poznání podmínek a procesů probíhajících v počátcích sluneční soustavy. Dawn by měla prozkoumat vnitřní strukturu, hustotu a homogenitu dvou velkých těles hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, a to trpaslíkoplanety (1) Ceres a planetky (4) Vesta. Je předpoklad, že tato tělesa od svého zformování zůstala prakticky nedotčena (pomineme-li ovšem krátké období bombardování z počátků naší sluneční soustavy).

Měla by se měřit jejich hmotnost, zjišťovat přesný tvar, zpřesnit informace o rotacích těchto těles, a to vše doprovázeno mapováním - tj. snímkováním povrchu a laserovou altimetrií, včetně zjišťování gravitace a jejich anomálií. Dawn zaznamená i základní chemické a minerálové složení těchto těles, aby bylo možné určit jejich termo-historii a evoluci. Bude též prováděna srovnávací analýza s meteority, jediným materiálem z planetek, který měli vědci doposud "v ruce".

Snímky povrchu těles Ceres a Vesta nám pomohou určit jejich bombardování a též i tektonickou historii (pokud ovšem nějaká byla). S užitím gravitace a rotace se pokusí určit případnou velikost kovového jádra těchto objektů. Infračervená a gamma spektroskopie bude sloužit k hledání vody vázané v minerálech.

Hlavní úkoly měření mise Dawn:

 • určení vnitřní struktury, hustoty a homogenity (1) Ceres a (4) Vesta (tj. "suché a mokré komplementární protoplanety")
 • určení tvaru, velikosti, složení a hmotnosti zkoumaných těles
 • určení morfologie a analýza počtu a velikosti kráterů
 • určení termo-historie a velikosti jádra těles
 • pochopení role vody v evoluci asteroidů
 • testování zda Vesta je opravdu mateřským tělesem HED (howardit,eukryt,diogenit) meteoritů
 • zjistit geologický kontext pro HED meteority
 • testování, zda nějaké meteority mohou pocházet i z Ceres (zatím nejsou známy)


  Snímek povrchu Ceres pořízený Hubblovým kosmickým dalekohledem (vlevo) a předpokládané složení Ceres (vpravo)
  (kresba a snímek: NASA/ESA/STScI/SwRI)

  K tomuto účelu jsou na palubě Dawn čtyři hlavní přístroje. Framing Camera je zobrazovací systém mise, který má přinést záběry povrchů cílů mise. VIR spektrometr (vizuální a infračervený spektrometr) má za úkol pořizování spekter obou těles. Gamma-ray a neutronový spektrometr bude sloužit k analýze složení povrchových vrstev obou objektů. A samozřejmě "Radio Science" na výzkum pomocí radarových vln.

  A jaká data by měla z Dawn zpět na Zemi přilétnout? Samozřejmě snímky kompletních povrchů obou těles, v případě Vesty v sedmi filtrech, u Cerech ve třech filtrech. Spektrometrie celého povrchu těles ve třech vlnových rozsazích (0.35-0.9 mikronů, 0.8-2.5 mikronů a 2.4-5.0 mikronů). Neutronový a gamma spektrometr přinese mapu chemického složení povrchů zkoumaných těles, a to včetně relativního zastoupení hlavních kamenno-formujících prvků (kyslík, hořčík, hliník, křemík, titan a železo), stopových prvků (gadolinium a samarium), a radioaktivních prvků s delším poločasem rozpadu (draslík, thorium a uran), a základních prvků pro tvorbu ledů (vodík, uhlík, dusík,...). Radarové sledování bude určovat hmotnost těles, jejich gravitační pole, základní osy, rotační osy a jejich moment setrvačnosti.


  Umělecká vize sondy Dawn u Země

  Předpokládaný plán mise Dawn:

 • start - červenec 2007
 • průlet kolem Marsu s jeho "gravitační pomocí" - březen 2009
 • přílet k planetce (4) Vesta - září 2011
 • odlet od planetky (4) Vesta - duben 2012
 • přílet k trpaslíkoplanetě (1) Ceres - únor 2015
 • ukončení mise - července 2015


  Pokud byste si chtěli doma postavit vlastní papírový model sondy Dawn, zde jej máte včetně návodu na sestavení:

  Model sondy Dawn PDF - 640 kB
  Návod na stavbu modelu sondy Dawn PDF - 2 MB


 • POČET NÁVŠTĚV

  1 887 586 návštěv od 1. března 2003

  Klet.cz Planetky.cz WebArchiv