^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

MÉNĚ NEBEZPEČNÝCH ASTEROIDŮ NEŽ JSME ČEKALI ?

Jana Tichá - 1. 10. 2011 | přístupy: | vytisknout článek

Souhrn pozorování pořízených zde už několikrát zmiňovanou kosmickou sondou NASA WISE - Wide Field Infrared Survey Explorer - ukazují, že blízkozemních asteroidů (NEAs) střední velikosti je výrazně méně, než jsme čekali. Tato zjištění zároveň naznačují, že programy financované NASA už našly více než 90 procent největších blízkozemních asteroidů a dosáhly tak cíle odsouhlaseného Kongresem USA v roce 1998.

Astronomové nyní odhadují, že NEAs střední velikosti je přibližně 19.500 (nikoliv 35.000). Tím pádem nebezpečí hrozící lidstvu může být poněkud menší než se myslelo. Zajisté, většina z tohoto odhadnutého množství těles teprve čeká na své objevení. Další výzkum je třeba i pro zjištění, zda blízkozemních asteroidů (NEAs) střední velikosti (mezi 100 metry a 1 kilometrem) znamená i méně potenciálně nebezpečných asteroidů, tedy těch, které se nejvíce přibližují Zemi.

Tyto pozoruhodné výsledky vycházejí z průzkumu populace asteroidů pomocí mise WISE, přesněji z projektu, nazvaného NEOWISE, který sledoval v infračerveném světle právě asteroidy středních až velkých rozměrů . "NEOWISE nám umožnila prozkoumat reprezentativnější skupinu NEAs a zároveň získat lepší odhady celé populace," řekla Amy Mainzer(ová), šéfka projektu (PI) NEOWISE v NASA Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně v Kalifornii. a hlavní autorka zmíněné studie. "Je to jako sčítání lidu, census, kdy vyberete malou skupinu lidí abyste získali poznatky o celé populaci."


Amy Mainzer

WISE naskenovala celou oblohu v infračerveném světle dvakrát v době od ledna 2010 do února 2011. V rámci jejího pod-projektu NEOWISE bylo pozorováno více než 100 tisíc asteroidů hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem a nejméně 585 blízkozemních.

WISE zachytila mnohem přesnější vzorek populace asteroidů než předcházející surveys ve viditelné části spektra, protože její infračervené detektory detekují teplo vyzářené daným tělesem, a tedy mohou stejně dobře "vidět" jak "vizuálně" tmavá tak světlá tělesa, čili bez ohledu na odrazivost jejich povrchu ve viditelném světle. Zjednodušeně řečeno, ve viditelné části spektra se velký tmavý asteroid jeví stejně velký jako malý světlý asteroid, zatímco v infračervené části spektra jas ("velikost obrazu") odpovídá reálné velikosti tělesa.

Data získaná WISE ukazují pouze malý pokles v odhadovaném počtu největších blízkozemních planetek (1 kilometr a větší) a zároveň tak ukazují, že 93 procent z odhadovaných populace už bylo nalezeno. To splňuje počáteční "Spaceguard Goal" čili cíl stanovený v materiálu schváleném Kongresem USA. Tyto velké asteroidy jsou o velikosti malé hory a při případné srážce se Zemí měly globální důsledky. Nová data z WISE revidovala odhad jejich počtu z cca 1.000 na 981, z čehož jich 911 už bylo nalezeno. Žádný z nich naštěstí nepředstavuje v příštím století hrozbu pro Zemi. Můžeme věřit, že všechny blízkozemních planetky stejně velká jako ta, která vyhladila dinosaury tj. přibližně 10 kilometrů v průměru, už byly nalezeny. "Riziko dopadu neznámého opravdu velkého asteroidu na Zemi dříve, než se nám jej podaří najít a varovat před ním, je podstatně snížené" řekl Tim Spahr, ředitel Minor Planet Center IAU na Harvard Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge v Massachusetts.

Jiná situace je u středně velkých asteroidů, které by mohly zničit územní o rozloze našeho kraje. U nich výsledky NEOWISE snížily odhad populace o dost více než pro největší planetky (o 44 procent). Dosavadní úsilí výzkumníků podílejících se na projektu Spaceguard přineslo objevy a sledování 5200 blízkozemních planetek (100 metrů až 1000 metrů), přičemž více než 15.000 z odhadovaného počtu těles teprve zbývá objevit.

Nadto odborníci odhadují, že může existovat až milion blízkozemních planetek menších než 100 metrů, kterými se výzkum projektu NEOWISE už nezabýval. Lze jen doufat, že se Amy podaří získat další prostředky a uskutečnit navazující projekt NEOCam.

Zdroje: NASA, WISE, arxiv-paper for the Astrophysical Journal, PDC2011-Miloš Tichý, archiv autorky

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv