^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Kolik je planetek? - IX.

Miloš Tichý - 2. 1. 2010 | přístupy: | vytisknout článek

Ano. Již podeváté: Začátkem roku bývá zvykem bilancovat a tak se o to opět pokusím, alespoň co se týče planetek. A kolik je vlastně planetek? Zdánlivě jednoduchá otázka, ale o to složitější odpověď.

Planetky jsou malá tělesa sluneční soustavy, pohybující se kolem Slunce po eliptických drahách a nejevící kometární aktivitu. Názor na to, jak velká tělesa ještě budeme považovat za planetky, se vyvíjel v závislosti na zdokonalování pozorovací techniky (oko-fotografie-CCD). V celkových počtech jsou zařazeny i v Praze nově "vytvořené" "trpaslíkoplanety", kam kromě velkých transneptunických těles jako je Pluto a Eris patří i například Ceres v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. V níže uvedených statistikách budeme počítat pouze planetky, které byly již někdy pozorovány a mají určenou dráhu, odpověď se nám značně zjednoduší.


Hlavní pás planetek - obrázek Minor Planet Center

Nejlepší přehled dá statistika Minor Planet Center, která každý měsíc přináší aktuální údaje o počtu planetek. Jsou zde rozděleny do několika kategorií, a proto představíme český popis poměrně jednoduché tabulky Orbits and Names. První sloupek je datum dané statistiky vždy k vydání nového čísla Minor Planet Circulars (MPC). Další čtyři sloupce tabulky udávají počty drah, tj. faktické počty planetek. Hned první udává celkový počet zaznamenaných planetek, druhý sděluje, kolik planetek bylo již očíslováno (tj. mají spolehlivě určenou dráhu), třetí udává počet planetek pozorovaných v několika opozicích (tj. byly pozorovány minimálně ve dvou pozorovatelných návratech, ale tato data ještě nestačila na výpočet dráhy potřebné k očíslování) a čtvrtý počet planetek pozorovaných zatím jen v jedné opozici (tj. planetky, které byly pozorovány jen v jediném návratu, některé z nich jen několik nocí). Poslední sloupec tabulky nám říká, kolik planetek bylo již pojmenováno (pojmenovány mohou být pouze planetky číslované).

Pokud bychom měli být konkrétnější, tak k 1.lednu 2010 bylo zaznamenáno a dráha spočtena pro celkem 477 010 planetek, z toho bylo 229 914 planetek očíslováno, 162 042 pozorováno ve více než jedné opozici a 85 054 planetek sledováno pouze v jedné opozici. Pojmenováno bylo k 1.lednu 2010 celkem 15 524 planetek.

Na stejné stránce najdete i celkové počty pozorování planetek a komet, archivovaných Minor Planet Center, a to s podobným dělením. V tabulce Observations najdete k 1.lednu 2010 následující čísla. Celkový počet astrometrických pozorování v archivu Minor Planet Center je 68 153 823. Z toho počet pozorování planetek je 67 652 918, počet pozorování číslovaných planetek 57 072 744, počet pozorování nečíslovaných planetek 10 580 174, celkový počet astrometrických pozorování komet dosahuje počtu 500 905, počet pozorování číslovaných periodických komet 179 819. Archiv Minor Planet Center obsahuje i ostatní astrometrická pozorování komet (nečíslovaných periodických a neperiodických komet), kterých k 1.lednu 2010 bylo 321 086.

Miloš Tichý
(Zdroj: Minor Planet Center)

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv