^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Kolik je planetek? - II.

Miloš Tichý - 3. 1. 2002 | přístupy: | vytisknout článek

Začátkem roku bývá zvykem bilancovat a tak se o to pokusím i co se týče planetek.
Kolik je planetek? - zdánlivě jednoduchá otázka, ale o to složitější odpověď. Planetky jsou malá tělesa sluneční soustavy, pohybující se kolem Slunce po eliptických drahách a nejevící kometární aktivitu. Názor na to, jak velká tělesa ještě budeme považovat za planetky, se vyvíjel v závislosti na zdokonalování pozorovací techniky (oko-fotografie-elektronika tj.CCD). Největší planetka hlavního pásu Ceres má průměr téměř 1000 kilometrů, nejmenší v současnosti pozorovaná tělesa dosahují pouze rozměrů řádově desítek metrů. Přeneseme-li se od teoretických odhadů populace planetek a budeme počítat pouze planetky, které byly již někdy pozorovány a mají určenou dráhu, odpověď se nám značně zjednoduší.


Hlavní pás planetek - obrázek Minor Planet Center (3.ledna 2002)

Nejlepší přehled dá statistika Minor Planet Center, která každý měsíc přináší aktuální údaje o počtu planetek. Jsou zde rozděleny do několika kategorií, a proto představíme český popis poměrně jednoduché tabulky Orbits and Names. První sloupek je datum dané statistiky vždy k vydání nového čísla Minor Planet Circulars (MPC). Další čtyři sloupce tabulky udávají počty drah, tj. faktické počty planetek. Hned první udává celkový počet zaznamenaných planetek, druhý sděluje, kolik planetek bylo již očíslováno (tj. mají spolehlivě určenou dráhu), třetí udává počet planetek pozorovaných v několika opozicích (tj. byly pozorovány minimálně ve dvou pozorovatelných návratech, ale tato data ještě nestačila na výpočet spolehlivé dráhy) a čtvrtý počet planetek pozorovaných zatím jen v jedné opozici (tj. planetky, které byly pozorovány jen v jediném návratu, některé z nich jen několik nocí). Poslední sloupec tabulky nám říká, kolik planetek bylo již pojmenováno (pojmenovány mohou být pouze planetky číslované).

Pokud bychom měli být konkrétnější, tak k 1.lednu 2002 bylo zaznamenáno a dráha spočtena pro celkem 158 311 planetek, z toho bylo 32 729 planetek očíslováno, 74 642 pozorováno ve více než jedné opozici a 50 940 planetek sledováno pouze v jedné opozici. Pojmenováno bylo k 1.lednu 2002 celkem 8 982 planetek.

Na stejné stránce najdete i celkové počty pozorování planetek a komet, archivovaných Minor Planet Center, a to s podobným dělením. V tabulce Observations najdete k 1.lednu 2002 následující čísla. Celkový počet astrometrických pozorování v archivu Minor Planet Center je 10 434 260. Z toho počet pozorování planetek je 10 294 501, počet pozorování číslovaných planetek 4 858 465, počet pozorování nečíslovaných planetek 5 436 036, celkový počet astrometrických pozorování komet dosahuje počtu 139 759, počet pozorování číslovaných periodických komet 52 318. Archiv Minor Planet Center obsahuje i ostatní astrometrická pozorování (měsíce planet apod.), kterých k 1.lednu 2002 bylo 87 441.

Miloš Tichý
(Zdroj: Minor Planet Center)

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv