^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Kolik je planetek ? - XVI.

Miloš Tichý - 11. 1. 2017 | přístupy: | vytisknout článek

Letos již pošestnácté. Začátkem roku bývá zvykem bilancovat a tak se o to opět pokusím, alespoň co se týče planetek. A kolik je vlastně planetek? Zdánlivě jednoduchá otázka, ale o to složitější odpověď.

Planetky neboli asteroidy jsou malá tělesa sluneční soustavy, pohybující se kolem Slunce po eliptických drahách a nejevící kometární aktivitu. Názor na to, jak velká tělesa ještě budeme považovat za planetky, se vyvíjel v závislosti na zdokonalování pozorovací techniky (oko-fotografie-CCD). V celkových počtech jsou zařazeny i v Praze nově "vytvořené" "trpaslíkoplanety", kam kromě velkých transneptunických těles jako je Pluto a Eris patří i například Ceres v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. V níže uvedených statistikách budeme počítat pouze planetky, které byly již někdy pozorovány a mají určenou dráhu, odpověď se nám značně zjednoduší.

 

 

 


Hlavní pás planetek - obrázek Minor Planet Center

Nejlepší přehled dá statistika Minor Planet Center, která každý měsíc přináší aktuální údaje o počtu planetek. Jsou zde rozděleny do několika kategorií, a proto představíme český popis poměrně jednoduché tabulky Orbits and Names. První sloupek je datum dané statistiky vždy k vydání nového čísla Minor Planet Circulars (MPC). Další čtyři sloupce tabulky udávají počty drah, tj. faktické počty planetek. Hned první udává celkový počet zaznamenaných planetek, druhý sděluje, kolik planetek bylo již očíslováno (tj. mají spolehlivě určenou dráhu), třetí udává počet planetek pozorovaných v několika opozicích (tj. byly pozorovány minimálně ve dvou pozorovatelných návratech, ale tato data ještě nestačila na výpočet dráhy potřebné k očíslování) a čtvrtý počet planetek pozorovaných zatím jen v jedné opozici (tj. planetky, které byly pozorovány jen v jediném návratu, některé z nich jen několik nocí). Poslední sloupec tabulky nám říká, kolik planetek bylo již pojmenováno (pojmenovány mohou být pouze planetky číslované).

Pokud bychom měli být konkrétnější, tak k 1. lednu 2017 bylo zaznamenáno a dráha spočtena pro celkem 723 367 planetek, z toho bylo 480 806 planetek očíslováno, 130 281 pozorováno ve více než jedné opozici a 112 280 planetek sledováno pouze v jedné opozici. Pojmenováno bylo k 1. lednu 2017 celkem 20 364 planetek.

Na stejné stránce najdete i celkové počty pozorování planetek a komet, archivovaných Minor Planet Center, a to s podobným dělením. V tabulce Observations najdete k 1.lednu 2017 následující čísla. Celkový počet astrometrických pozorování v archivu Minor Planet Center je 160 886 128, což je více než úctyhodné číslo. Z toho počet pozorování planetek je 159 973 462, počet pozorování číslovaných planetek 149 595 830, počet pozorování nečíslovaných planetek 10 377 632, celkový počet astrometrických pozorování komet dosahuje počtu 912 666, počet pozorování číslovaných periodických komet 346 257. Archiv Minor Planet Center obsahuje i ostatní astrometrická pozorování komet (nečíslovaných periodických a neperiodických či dlouhoperiodických komet), kterých k 1. lednu 2016 bylo 566 409.

Zdroj: Minor Planet Center

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv