^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

JMÉNA PLANETEK A KOMET aneb MÝCH 18 LET PRÁCE PRO IAU

Jana Tichá - 2. 8. 2019 | přístupy: | vytisknout článek

Někdy už ze všech významných výročí oči přecházejí. Jedno z těch letošních je však velmi důležité pro astronomy. Přesně před 100 lety byla založena Mezinárodní astronomická unie (International Astronomical Union – IAU), která je celosvětovou a zároveň největší organizací, sdružující profesionální astronomy. Členy IAU je více než 13 500 profesionálních astronomů z více než 100 zemí po celém světě. Česká republika a dříve Československo měla a má v IAU nezastupitelné místo. Do unie jsme vstoupili již roku 1922. Čeští astronomové se dlouhodobě účastní vědecké i organizační práce v IAU a zastávali a zastávají zde významná místa. Dosud nejvýznamnější byla pozice generálního sekretáře, jíž v letech 1967-1970 zastával čerstvě stoletý doc. Luboš Perek. Posláním IAU je podporovat a prosazovat astronomii ve všech jejích aspektech, to jest výzkumu, vzdělávání, komunikace a rozvoje, prostřednictvím mezinárodní spolupráce. IAU také slouží jako mezinárodně uznávaná autorita pro přidělování označení nebeským tělesům a útvarům na povrchu planet i měsíců. Právě zde má ČR mým prostřednictvím neopominutelné a již docela dlouhé zastoupení J  

 

"People love to name things" aneb lidé rádi dávají jména věcem. Už ve Starém Zákoně stojí psáno, že: "...když byl učinil Bůh Hospodin všelikou zvěř a ptactvo nebeské...přivedl je k Adamovi...a jak by nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla." Stejně jako biblický první člověk dával jména živým stvořením, dávní hvězdáři nejprve hvězdy a jejich seskupení pojmenovávali. Moderní astronomie zná ovšem hvězd miliony, takže dávat jim jména ztratilo smysl. Pro některá kosmická tělesa však tato tradice zůstala zachována, a to oficiálně pod záštitou Mezinárodní astronomické unie. Nejznámější skupinou pojmenovatelných těles jsou komety a planetky neboli asteroidy. Princip pojmenovávání je u těchto dvou kategorií odlišný, obě však spadají pod stejný orgán Mezinárodní astronomické unie – pracovní skupinu (původně komisi) pro nomenklaturu malých těles sluneční soustavy - Working Group for Small Bodies Nomenclature (WG-SBN, pův. CSBN).

Mám tu čest být už patnáct let předsedkyní této pracovní skupiny. Už tato délka sama je neobvyklá, protože předsedové či prezidenti divizí, komisí i samotné IAU se volí jen na jedno tříleté funkční období. Členkou pojmenovávací komise jsem ještě o tři roky déle, už od Valného shromáždění IAU v Manchesteru v roce 2000.

Jak jsem k této práci přišla? Logicky skrze výzkum na Observatoři Kleť. Tam se už od roku 1992 věnujeme astrometrii planetek a komet včetně objevů dosud neznámých těles. Velkou pomocí mi vždy byly rady a konzultace Dr. Briana G. Marsdena (1937 – 2010), jednoho z nejuznávanějších světových expertů na výpočty drah malých těles Sluneční soustavy,  ředitele Minor Planet Center IAU a kromě mnoha jiných funkcí i  hybatelem CSBN. V 90. letech jsme poměrně brzy dotáhli zděděných 144 kleťských planetek k první dvoustovce a já pro výroční planetku začala vymýšlet symbolické jméno. Tak započaly mé debaty s Brianem Marsdenem o jménech planetek, historii, politice a kultuře. Právě Dr. Marsden mne navrhl za členku IAU a přivedl mne i do CSBN. Protože vzájemné vztahy vědy a kultury v nejširším slova smyslu mne hodně zajímají, pojmenování planetek jako jejich zajímavá součást s mezinárodním, celosvětovým dopadem mne chytlo a začala jsem podrobně pronikat do jeho tradic a systému. Když v roce 2000 bylo třeba vybrat novou předsedkyni CSBN, byla jsem zvolena. Od členů CSBN se kromě členství v IAU očekává práce v oboru planetek a komet, široký kulturní rozhled a zájem. Snahou bylo a je pestré geografické a tedy i jazykové složení komise. Já byla ještě navíc sama pozorovatelka a objevitelka planetek, což bývá užitečné zejména pro jednání s amatérskými objeviteli. A splňovala jsem dokonce všechna v IAU uplatňovaná 3G – gender, generation and geography - mladá žena pocházející z malé čerstvě rozdělené post-komunistické země J Přesto už jsem byla jedním dálně-východním amatérem s vlastní hvězdárnou obviněna, že jsem „zlý bohatý bílý muž“.

Jen pro zajímavost současné složení CSBN: místopředseda Keith Noll (USA), sekretář Gareth V. Williams (USA), Julio Fernández (Uruguay), Daniel W. E. Green (USA), Julia Chernetenko (Rusko), Pam Kilmartin (Nový Zéland), Syuichi Nakano (Japonsko) , Carrie Nugent (USA), Rita Schulz (Holandsko), Don Yeomans (USA), Jin Zhu (Čína). Z členů, kteří nás už, bohužel opustili, Michael A’Hearn, ten co naboural jádro komety Tempel projektilem vyslaným ze sondy Deep Impact, Lutz Schmadel, Viktor Shor z Petrohradu či Richard West, objevitel jasné komety C/1975 V1 (West) a spoluobjevitel komety 76P/West-kohoutek-Ikemura. Všech mých spolupracovníků si vážím a od každého z nich jsem se něco naučila.      

Stručně řečeno, zatímco komety dostávají jména pro svých objevitelích, planetkám jejich objevitelé jména navrhují. Mohou vybírat ze jmen geografických, jmen osobností vědy i umění, rodinných příslušníků, nejrůznějších postav mytologických, uměleckých děl a jejich postav až po nejrůznější kuriozity. Jednodušší je shrnout, co je vyloučené: jména politická a vojenská, pokud uplynulo od úmrtí či události méně než 100 let, jména komerční a pak jména, která mají hanlivý význam. Doporučeni nejsou zvířecí mazlíčci. Úkolem WG-SBN je dbát na dodržování těchto pravidel, posuzovat a rozhodnout v hraničních či sporných případech. Za každé triennium mezi Valnými shromážděními unie tak členové komise projdou a posoudí několik tisíc nově navržených jmen. Dříve prostřednictvím mailové konference, poslední roky už prostřednictvím webové aplikace a mailovou debatu či interní hlasování vedeme jen o extrémních případech. Jména schválená CSBN jsou následně publikována v Minor Planet Circulars a na webu Minor Planet Center IAU, čímž se stávají oficiálními a celosvětově závaznými.

Pro mne je má práce ve WG-SBN hodně zajímavá a pestrá činnost, která nabízí pozoruhodný vhled do různorodého myšlení různých národů, nehledě na neustávající potřebu zdokonalovat se ve všeobecném rozhledu i jazykově. Občas je to práce, vyžadující diplomatické umění. Jen pár příkladů: Pro Američany je Wernher von Braun geniálním raketovým odborníkem, který dostal člověka na Měsíc. Pro Angličany, a to nejen pro ty, kteří zažili II. světovou válku a bombardování Británie raketami V2, zůstává nacistou, který svůj nesporný technický talent použil pro konstrukci smrtících zbraní. Obdobné britsko-německé spory, sahající až na bojiště I. světové války, vypukly kolem hraběte Zeppelina. Zato na schválení planetky pro Jamese Bonda, natož planetky obsahující v pořadovém čísle jeho proslulý kód 007, se k mému údivu jednomyslně shodla celá komise. V roce 1999 byla slavnostně pojmenována planetka s pořadovým číslem (10000) jako "Myriostos". Toto pořadové číslo si původně přál Brian Marsden pro Pluto, kterému navrhoval „dvojí občanství“ jako zároveň historicky 9. planetě a aktuálně planetce Kuiperova pásu. Dalekosáhlé debaty o postavení Pluta vyvrcholily jeho správným zařazením či „demontáží“ na Valném shromáždění IAU v Praze 2006. Jsem ráda, že jsem se mohla už jako předsedkyně WG-SBN zúčastnit nejen hlasování ale hlavně mnoha pozoruhodných i docela divokých jednání předtím. Jocelyn Bell-Burnell(ová) mi pak za to půjčila plyšového psa Pluta. Pluto vesmírné dostalo ničím nezajímavé pořadové číslo (134340). Nejnovějším kontroverzním případem je neoficiální jméno

Ultima Thule použité pro těleso 2014 MU69 v Kuiperově pásu zkoumané sondou NASA New Horizont. Zdálo by se, že na rozdíl od asteroidů není s kometami problém. Určit, kdo první oznámil do centrály IAU objev nové komety je v dnešní elektronické době problém a jména objevitelů jsou prostě jmény objevitelů. Protože však v posledních desetiletích přibývá týmových objevů, objevila se potíž i zde. Automatická přehlídka oblohy hledající supernovy nalezla v červenci 2017 kometu. Akronym této přehlídky jest ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for Supernovae) a jeho výslovnost zní stejně jako anglické slovo „assassin“ označující úkladného vraha. Po sérii rozhořčených mailů, tvrzení objevitelů, že takový výklad jejich zkratky je vůbec, ale vůbec nikdy nenapadl a hlasování v rámci CSBN, bylo označení komety přece jen schváleno.

Naše pracovní skupina je pouze jednou malou součástí IAU, ovšem výsledky naší práce se stávají veřejně známé. Logicky proto, že jména přitahují a zajímají nejširší veřejnost i média všeho druhu daleko více než přesné poznatky astrofyziky. Po pojmenování tří planetek na počest obětí teroristických útoků z 11. září 2001 jsem se dostala, včetně fotky, až na stránky BBC v arabštině a zůstává otázkou, zda v tomto případě je o co stát.

 Počet číslovaných planetek, tj. těch se spolehlivě spočtenou drahou dosahuje nyní půl milionu. Počet pojmenovaných těles nestoupá tak rychle neboť naším záměrem je aby nenastala inflace jmen a aby planetky obrazně řečeno nesly vesmírem jména rozumná, všeobecně přijatelná a hlavně inspirující.

Článek byl původně napsán pro speciální číslo astronomického časopisu ASTROPIS věnované 100. výročí založení Mezinárodní astronomické unie IAU (Astropis Speciál 2019) a na planetky.cz je publikován se svolením šéfredaktora Astropisu doc. M. Švandy.

Pro čtenáře stránek planetky.CZ byl rozšířen o úvodní odstavec představující IAU.

 

 

 

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv