^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Jak na dinosaury aneb opět Chicxulub

Miloš Tichý - 15. 3. 2010 | přístupy: | vytisknout článek

Je to definitivně potvrzeno. Mezinárodní panel 41 předních vědců z celého světa po dvaceti letech výzkumů došel k nepochybnému závěru, že za vyhynutím dinosaurů před 65 miliony let skutečně může srážka s planetkou, která vytvořila před cca 65 miliony let "pekelné prostředí" a vymazala víc než polovinu všech druhů žijících na naší planetě.


kráter Chicxulub

Vědecký svět byl rozštěpen v názorech co způsobilo čtvrtohorní vymření druhů na dva hlavní proudy. Jedna skupina zastávala názor, že šlo o přímý důsledek dopadu asteroidu, druhá skupina zastávala názor, že šlo o pomalejší proces, důsledek gigantické sopečné činnosti supervulkánů v Deccan Traps, v místech kde je nyní Indie a která trvala po dobu kolem 1,5 milionu let a srážka s planetkou byla jen poslední kapkou v tomto procesu. Nová studie přesvědčivě dokládá, že k vymření dinosaurů došlo poté, co asteroid o průměru asi 15-20 kilometrů dopadl na Zemi v oblasti Chicxulub na pobřeží mexického zálivu v Mexiku.


velikost zemětřesení (označeno mezikruží se 7.stupněm, směrem ke kráteru 9., 10., ve středu 12.)

Dopad vyvolal rozsáhlé požáry, zemětřesení silnější než 10 na Richterově stupnici, a obrovské vlny tsunami. Asteroid udeřil na Zemi silou miliard atomových bomb, které dopadly na Hirošimu a Nagasaki.


dosah tepelných jevů

Posledním kapkou pro dinosaury byl materiál vyvržený výbuchem do atmosféry, který zastínil Slunce a způsobil tím globální zimu, a vyhubil mnoho druhů, které se nemohly přizpůsobit rychlé změně životních podmínek. Ve studii byla užita práce mnoha paleontologů, geochemiků, klimatologů, a geofyziků, kteří shromažďovali důkazy o vyhynutí druhů během posledních 20 let. Fosilie jasně ukazují na to, že k hromadnému vymírání druhů došlo před asi 65,5 miliony let v době, která je označována jako K-Pg hranice (rozhraní mezi křídou a paleogenem). Navzdory důkazům o aktivní sopečné činnosti v Indii, mořské i suchozemské ekosystémy vykazují v době 500.000 let před K-Pg hranicí jen malé změny a naznačují, že k hromadnému vymírání nedošlo dříve a nebylo vyvoláno erupcemi supervulkánů. Teorie Deccanských vulkánů je méně přesvědčivá i při modelování chemického složení atmosféry. Dopad asteroidu by měl do atmosféry uvolnit mnohem více síry, prachu a sazí v mnohem kratší době než sopečné výbuchy a mohl by tak způsobit extrémní zastínění slunečních paprsků a ochlazení povrchu. Dopad planetky tak způsobil konec 160 milionů let trvající vlády dinosaurů, a byl zároveň velmi významným dnem pro savce a jejich následný rozvoj.


množství vyvrženého materiálu (označeno mezikruží s tloušťkou přes 1 metr, doprava 10 cm, směrem ke středu 10 m, a 100 m)

Autoři studie vytvořili web, který dovoluje návštěvníkům pozorovat efekty dopadu asteroidu.


velikost tsunami po impaktu

Předpokládané "parametry" kráteru Chicxulub:

Velikost planetky: 12.00 km
Hustota planetky: 3000 kg/m3
Rychlost srážky: 20.00 km za sekundu (čili 72 000 km/h)
úhel srážky: 90 stupňů
hustota místa dopadu: 2700 kg/m3
typ dopadu: tekutá voda s hloubkou 500.0 metrů, over crystalline rock.

Energie:

Energie planetky před vstupem do atmosféry: 5.43 x 1023 Joules = 1.30 x 108 MegaTun TNT
Průměrný interval mezi takovýmito srážkami těles se Zemí v posledních 4 miliardách let se odhaduje na 1.0 x 107let

Rozměry kráteru Chicxulub:

Kráter ve vodě měl prvotní rozměr 141 km .

Údaje pro kráter zformovaný na mořském dně:
Průměr dočasného kráteru: 85.7 km
hloubka dočasného kráteru: 30.3 km

konečný průměr kráteru: 154 km
výsledná hloubka kráteru: 1.35 km
objem roztaveného či vypařeného materiálu následkem srážky: 4660 km3
Zhruba polovina taveniny zůstala v kráteru, kde její tloušťka činí 808 metrů.Zdroj: Earth Impact Effects Program Copyright 2010, G.S. Collins, Robert Marcus, and H.J. Melosh.These results come with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Vytvořeno programem Earth Impact Effects Program

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv