^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Glo

Jana Tichá - 19. 4. 2009 | přístupy: | vytisknout článek

V lednu 2009 zemřela jedna z pionýrek a "první dáma" výzkumu blízkozemních asteroidů Eleanor (Glo) Helin(ová). Mezi stovky jejích objevů patří nejznámější tělesa této kategorie jako první z kategorie Atenů, planetko-kometa Wilson-Harrington, Braille pozorovaný posléze kosmickou sondou či asteroidy Golevka či Castalia, zkoumané posléze radarem.

Glo Helin začala, podobně jako Eugene Shoemaker, svou vědeckou dráhu jako geoložka. Účast na výzkumu meteoritů jí byla dobrou průpravou i inspirací pro zkoumání malých těles sluneční soustavy. Spolu s Eugenem Shoemakerem připravila projekt hledání kosmických těles odpovědných za impakty, tedy asteroidů typu Apollo s pomocí 0,46-m Schmidtovy komory na observatoři na Mt.Palomaru. První úspěšný objev přišel, nebo spíš přilétl, v červenci 1973 (1973 NA). Za účasti dalších spolupracovníků a studentů se program rozvíjel a a významně rozšířil skrovné znalosti o těchto tělesech z předchozích desetiletí. V roce 1982 se pozorovací programy Helinové (PCAS - Planet Crossing Asteroid Survey) a Shoemakerů (PACS) na 0,46-m palomarském Schmidtu rozdělily a nadále fungovaly samostatně.


Glo (vpravo) a autorka článku na konferenci ACM 1996 ve Versailles.

Eleanor Helin(ová) je objevitelkou či spoluobjevitelkou více než osmi set planetek. Mezi její objevy patří tak zajímavá tělesa, jako první dva známé blízkozemní asteroidy typu Aten - (2062) Aten a (2100) Ra-Shalom, asteroidy typu Apollo jako například (4660) Nereus či (4769) Castalia, mnoho Amorů, Trojané včetně (3240) Laocoon, či Mars-crosser (9969) Braille pozorovaný "zblízka" kosmickou sondou Deep Space 1. K objevům Helinové se počítají i dvě desítky komet, včetně periodických komet 111P/Helin-Roman-Crockett, 117P/Helin-Roman-Alu and 132P/Helin-Roman-Alu. Snad nejzajímavějším z jejich objevů je těleso známé dnes zároveň jako asteroid typu Apollo (4015) Wilson-Harrington a zároveň jako periodická kometa 107P/Wilson-Harrington. Wilson a Harrington objevili toto těleso jako kometu s malým ohůnkem v roce 1949, ale nepodařilo se jim úplně přesně určit jeho dráhu. Helinová jej objevila v roce 1979 jako blízkozemní asteroid typu Apollo bez jakýchkoliv náznaků kometární aktivity. Identifikaci se zmíněnou kometou Wilson-Harrington poprvé navrhl E. Bowell a definitivně potvrdil B. G. Marsden. Příběh tohoto tělesa tak názorně ukazuje možnost vyhasínání kometární aktivity a zároveň to, že část populace NEO je tvořena neaktivními kometárními jádry.


zleva Glo, autorka článku a Miloš Tichý na kongresu IAU v Manchesteru v r 2000.

V polovině 90.let 20.století, kdy už bylo jasné, že fotografická technika nenabízí v astronomii další vývoj, transformovala Helin(ová) operativně svůj program hledání blízkozemních těles na novou elektronickou technologii a zahájila program známý pod zkratkou NEAT (Near Earth Asteroid Tracking). Nejprve od prosince 1995 do února 1999 na 1-m GEODSS teleskopu na USAF/Ground-based Electro-Optical Deep Space Surveillance Site na Haleakala, Maui, na Havaji. Posléze program NEAt využíval NEAT dva autonomní pozorovací systémy. Jednak NEAT/MSSS tj. Maui Space Surveillance Site na Havaji a jednak NEAT/Palomar na Mt. Palomar Observatory v Kalifornii. Na obou místech byly 1,2-m dalekohledy s CCD kamerou. NEAT byl prvním hledacím programem, kde členové JPL týmu nepůsobili přímo na pozorovacích místech, ale automaticky předzpracovaná data z CCD snímků proudila každé ráno ke členům týmu do JPL na ověření a potvrzení. Eleanor Helin odešla do důchodu v roce 2002. Během celé její astronomické kariéry Eleanor Helin(ovou) obětavě podporoval manžel Ron. P. Helin. Za nejhorší součást své práce v astronomickém výzkumu považovala Glo Helin soupeření, které občas bylo kruté až nelítostné.

Projekt NEAt pokračoval veden jejími kolegy. Na konto NEAT přibylo od roku 1996 do roku 2007 440 blízkozemních asteroidů, 53 komet a také pozoruhodné těleso 1996 PW na velmi výstředné dráze, snad neaktivní dlouhoperiodická kometa. NEAT též provozuje on-line archiv snímků pro dohledávání předobjevových pozorování apod. Ač se vedoucím hledačem blízkozemních těles brzy stal projekt LINEAR, posléze Catalina Sky Survey a s připravovaným projektem PAN-STARSS se zřejmě dočkáme dalších převratných změn, jsou NEAT rozhodně neopominutelné.

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv