^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Blízkozemní planetky (NEAs) na prahu nového milenia

Michal Kočer - 20. 1. 2001 | přístupy: | vytisknout článek

Blízkozemní planetky (asteroidy) jsou planetky, jejichž dráha probíhá v těsné blízkosti Země. Nebo chcete-li přesněji jsou to asteroidy, jejichž přísluní leží Slunci blíže než 1.3 atronomické jednotky (AU). Označují se zktratkou NEA (Near Earth Asteroids).

Pro lidstvo jsou obzvláště zajímavé planetky, jejichž dráha se dotýká dráhy zemské natolik, že by mohlo dojít i ke vzájemné srážce planetky se Zemí. Takové blízkozemní planetky se nazývají Zemi potencionálně nebezpečné planetky. Označují se zkratkou PHA (Potentially Hazardous Asteroids).

Astronomové zabývající se blízkozemními planetkami (Spacequard Survey) si dali za cíl do roku 2008 nalézt 90% všech velkých blízkozemních asteroidů, tedy asteroidů jejichž absolutní magnituda H je menší než 18.0, tedy těch, jejichž průměr je větší než jeden kilometr. Podle odhadů Alana Harrise z Jet Propulsion Laboratory NASA, provedených na základě analýzy počtu znovunalezení blízkozemních planetek projektem LINEAR, ve sluneční soustavě létá více než 800, vzhledem k použité metodě odhadu pravděpodobně spíše asi 1000, takových těles.

V následujícím grafu je zobrazen vývoj počtu objevených blízkozemních planetek od r.1987. V grafu jsou modrou barvou jsou vyznačeny počty všech NEAs a červenou barvou počty velkých NEAs.

GRAF

V průběhu roku 2000 (resp. do prvního úplňku r.2001) bylo pozorováno 371 nových blízkozemních asteroidů (NEAs) z toho 125 NEAs s absolutní magnitudou H < 18.0 a z toho 19 nových PHA s H < 18.0. Což podle tabulek Alana Harrise činí 10-11 objevů za měsíc, což je ve srovnání s rokem 1999 o 2-4 objevy měsíčně více.

Do prvního úplňku roku 2001 bylo již tedy pozorováno 1254 NEAs všech velikostí, z toho 467 NEAs jasnějších než H < 18.0, z nichž je 86 asteroidů PHA. Mezi těmito objevenými planetkami jsou čtyři s absolutní magnitudou H mezi 13.0 a 15.0 osm s H mezi 14.0 a 15.0 a osmnáct s H mezi 15.0 a 16.0.

datum     počet NEAs s H < 18     počet všech NEAs 
05.01.2000           6                19 
04.02.2000          10                28 
05.03.2000          16                40 
03.04.2000          12                30 
03.05.2000           9                25 
01.06.2000           6                21 
31.06.2000           5                 7 
30.07.2000          12                29 
28.08.2000          10                35 
26.09.2000           9                43 
26.10.2000          10                24 
25.11.2000          13                43 
24.12.2000          10                27 

Tabulka: Počty objevených blízkozemních asteroidů v jednotlivých měsících roku 2000

Na objevech se největší měrou podílela Lincoln Laboratory ETS z Nového Mexika se svým projektem LINEAR. V rámci tohoto projektu bylo objeveno 82 (75%) nových NEAs s průměrem nad jeden kilometr. Druhá v pořadí byla Lowellova Observatoř z Arizony se svým programem LONEOS, která přispěla osmi objevy (7%) velkých asteroidů. Ostatní observatoře dohromady přispěly zbylými osmnácti procenty.

Lze tedy říci, že již bylo objeveno více než padesát procent velkých planetek. Astronomům zbývá tedy objevit dalších cca 500 velkých planetek, žel lze přepokládat, že tyto planetky patří k populaci těles, které se objevují hůře. Nicméně do roku 2008 zbývá ještě mnoho jasných nocí a nezbývá tedy než astronomům popřát do hledání planetek hodně štěstí.

Michal Kočer (zpracováno dle NEO NEWs 20.01.2001 - Survey Status)

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv