^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Blízko nebo daleko aneb 2013 TX68

Miloš Tichý - 10. 2. 2016 | přístupy: | vytisknout článek

Po necelých třech letech se k Zemi v březnu 2016 přiblíží malý asteroid 2013 TX68. Otázka zní, zda bude blízko nebo daleko.

Planetka 2013 TX68 byla objevena v rámci Catalina Sky Survey 6. října 2013. Bohužel geometrie a špatné počasí "povolilo" pouze 32 pozorování tohoto objektu, a to od objevu 6. října do 9. října 2013, čili dráhový oblouk pouhé tři dny. Každé z 32 astrometrických měření je zatíženo určitou chybou, a nadto každá tato chyba je jiná. S tím je potřeba počítat při výpočtu výsledné dráhy a jednotlivé chyby do výpočtu zahrnout.

S těmito skutečnostmi je třeba počítat i při návratu tohoto tělesa k Zemi letos, přesněji 5. března 2016. Nominální neboli v tomto případě nejpravděpodobnější vzdálenost od Země bude bezpečných cca 2 miliony kilometrů. Ale pokud započteme výše zmíněné chyby, dostaneme hranice, kde daná planetka může být. Nejvzdálenější bod je 14 milionů kilometrů od Země, což je dobré. Ale nejbližší možné přiblížení je pouhých 17 tisíc kilometrů, čili mnohem blíže k zemskému povrchu než jsou geostacionární družice.


kazdý bod představuje místo,kde by planetka 2013 TX68 mohla být...

Co teď s tím? Musíme se připravit na včasná následná pozorování a zkusit těleso napozorovat a zpřesnit tak jeho dráhu. Pokud by se to nepovedlo, může nás přímo ohrozit při dalším návratu k Zemi, který bude již za rok na svatého Václava, čili 28. září 2017. Šance na srážku je nyní 1 : 250 milionům. Sice málo, ale je nenulová a je třeba se tomuto tělesu věnovat.

Planetka 2013 TX68 je asi dvakrát tak velká jako těleso, které explodovalo v roce 2013 nad Čeljabinskem, jeho průměr je odhadován na (pouhých) 30 metrů.

S ohledem na nenulovou pravděpodobnost srážky tohoto tělesa se Zemi v následujících 100 letech, je těleso zařazeno do kategorie Virtuálních impaktorů (ke dnešku je takovýchto těles 600, což je o něco málo více než 4% ze známých blízkozemních planetek,kterých teď je 13744). Ale nebojte se, letos to opravdu nebude, jak je vidět na obrázku výše ;-)

Na ukázku přinášíme dráhové elementy tohoto tělesa z JPL a to včetně 1-sigma chyb.

Orbital Elements at Epoch 2457400.5 (2016-Jan-13.0) TDB
Reference: JPL 5 (heliocentric ecliptic J2000)
 Element Value Uncertainty (1-sigma)   Units 
e .5505109308562564 0.0009208  
a 1.658854977140623 0.0027703 au
q .7456371795194049 0.00028234 au
i 1.076955711990917 0.0021423 deg
>node 164.5976935868704 0.017208 deg
peri 288.01689324 0.015438 deg
>M 357.2354641620307 0.88552 deg
>tp 2457406.492813751240
(2016-Jan-18.99281375)
1.9346 JED
period 780.3888525572672
2.14
1.9549
0.005352
d
yr
n .4613084859173871 0.0011556 deg/d
Q 2.572072774761842 0.0042954 au
  Orbit Determination Parameters
   # obs. used (total)      32  
   data-arc span      3 days  
   first obs. used      2013-10-06  
   last obs. used      2013-10-09  
   planetary ephem.      DE431  
   SB-pert. ephem.      SB431-BIG16  
   condition code      7  
   fit RMS      .66805  
   data source      ORB  
   producer      Otto Matic  
   solution date      2014-Jun-13 18:38:09  

Additional Information
 Earth MOID = .000152819 au 
 Jupiter MOID = 2.6608 au 
 T_jup = 4.079 

Co závěrem. Dle posledních výpočtu toto nebylo první přiblížení tohoto tělesa k Zemi. První bylo 49 let před druhým, neboli 6. října 1964. O dalším vývoji budeme informovat

Zdroj: NASA/JPL, NASA NEO Office, Paul Chodas, Minor Planet Center, MPEC 2013-T64

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv