^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

AURATIAN NA NEBESÍCH

Jana Tichá - 8. 10. 2015 | přístupy: | vytisknout článek

Auratian či Auracián - neobvyklé a zvláštní latinské jméno se "zlatým" nádechem - získalo před několika sty lety domov na jihu Čech. Letos v létě získalo ještě druhý domov - na jedné z kleťských planetek.

Současní astronomové používají k průzkumu vesmíru nejmodernější technologie. Zároveň se stále hlásí k dlouholetým tradicím svého oboru. K těm nejoblíbenějším patří pojmenování planetek se spolehlivě spočtenou drahou. Garantem této celosvětové dodržované tradice je Mezinárodní astronomická unie (IAU). Jihočeská Observatoř Kleť má na svém kontě už více než tisícovku objevených planetek. Má tak rozsáhlé možnosti jak vepsat do celosvětových astronomických katalogů a obrazně na oblohu jihočeské osobnosti historické i současné, města, místa, hory a řeky. Letos v létě se mezi nimi objevilo velmi neobvyklé nové jméno - Auratian.

Město České Budějovice, v němž má Observatoř Kleť svou základnu - Hvězdárnu a planetárium, letos slaví 750 let od svého založení. Město samé i řada jeho význačných osobností už svou planetku od kleťských astronomů dostalo. Svatý Auratian (někdy též psáno Auracián) jakožto patron města se přímo nabízel jako další planetkový kandidát. Koneckonců objevitelka planetky jeho sochu na průčelí katedrály potkává cestou do českobudějovického planetária každé ráno.

Letošní oslavy třičtvrtě tisíciletí královského města Českých Budějovic vynesly do popředí i jméno světce, který se natrvalo vepsal do dějin města a byl po několik staletí vzýván jako "ochránce města". Podle legendy se jednalo o mladého římského vojáka, který byl umučen v době pronásledování křesťanů. Jeho ostatky byly vyzvednuty z raně křesťanských pohřebních Kalixtových katakomb na Via Apia v Římě. V roce 1643 byly papežem Urbanem VIII. věnovány představenému kapucínského řádu s určením pro České Budějovice. Zde byly slavnostně uloženy 4. srpna 1670 v kostele sv. Mikuláše.

Přestože Auratian žil už kdysi dávno a krásy českobudějovické kotliny nikdy nespatřil, jeho ostatky jsou již 345 let uložené ve vzácném bohatě zdobeném relikviáři v českobudějovické katedrále. U příležitosti chystaných oslav byl během let 2014-2015 relikviář zrestaurován, proveden antropologický průzkum a datace stáří ostatků.

Za použití radiokarbonové metody na kostním vzorku se ukázalo, že údajné ostatky sv. Auratiana lze datovat do rozmezí let 200 B.C. až 131 A.D., čili že skutečně pocházejí z přelomu letopočtu a mohou patřit jednomu z raných křesťanů žijících v době Římského císařství a pochovaných v katakombách. Vzhledem k tomu, že se nezachovala celá kostra, ale jen lebka a několik kratších zlomků kostí, nelze určit příčinu smrti. Je však zřejmé, že se jedná o mladého dospělého jedince subtilnější tělesné konstituce.

Svatý Auratian je zobrazován v antickém římském vojenském šatě, s mučednickou palmovou ratolestí a s mečem. Takto vypadá i jeho socha ve výklenku vpravo na průčelí českobudějovické katedrály i jeho oválný obraz v nástavci hlavního oltáře uvnitř.

Nynější planetku Auratian objevila Jana Tichá 29. září 1995 na snímku pořízeném 0,57-m zrcadlovým dalekohledem Hvězdárny Kleť, vybaveném tehdy naší první malou elektronickou CCD kamerou. Řada dalších pozorování, která pořídili její kolegové z Kleti i astronomové z amerických planetkových projektů Spacewatch a LINEAR, umožnila spolehlivý výpočet dráhy této planetky naší sluneční soustavou. Planetka (16709) patří mezi tělesa hlavního pásu planetek mezi drahami Marsu a Jupiteru oběhne kolem Slunce po eliptické dráze jednou za 5,16 roku. Svou velikostí dosahuje 10 kilometrů. Mimochodem pořadové číslo planetky (16709) v sobě ukrývá rok slavnostního uložení jeho ostatků v kostele sv. Mikuláše tj. 1670. Pojmenování planetky (16709) po sv. Auratianovi schválila Mezinárodní astronomická unie a 2. června 2015 bylo publikováno v mezinárodním časopise Minor Planet Circulars No. 94385. Auratian se tak ocitl i v astronomickém nebi.

********************************

Anglický originál citace k pojmenování planetky:

(16709) Auratian = 1995 SH5
Discovered 1995 Sept. 29 by J. Tichá at Kleť.
Auratian has been the patron saint of České Budějovice since 1670. According to
legend, he was a Roman soldier living in the 2nd or 3rd century, executed for
his Christian faith. Originally buried in the Calixt catacombs in Rome, his
remains were transferred to Bohemia in 1643. Named on the 750th anniversary of
the town.
(Minor Planet Circular No. 94385 -- 2015 June 2)

********************************

Za ne-astronomické podklady děkuji Dr. Zdeňku Marešovi, Th.D., děkanu katedrální kapituly u sv. Mikuláše, editoru brožury "sv. Auracián v českobudějovické katedrále" a všem autorům ze zúčastněných institucí, zejména Národního památkového ústavu a Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích.

POČET NÁVŠTĚV

1 887 586 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv