Vidět Vestu a....

Miloš Tichý - 14. 10. 2011

Nové snímky planetky Vesta ze sondy Dawn ukazují, jaké úžasné divadlo nám planetky mohou ukázat.

Nové snímky například ukazují hory, které jsou téměř třikrát vyšší než nejvyšší pozemská hora Mt. Everest. Tuto horu můžete najít v jižní polární oblasti této planetky.

Snímek byl vytvořen na základě mapování planetky Vesta. Šikmé perspektivní zobrazení ukazuje topografii jižní polární oblasti. Rozlišení snímku je asi 300 metrů na pixel. Svislé výškové měřítko je 1,5 krát větší než měřítko vodorovné.
Vrcholek hory poblíž středu obrazu se zvedá asi 22 kilometrů nad průměrnou výšku okolního terénu. Dalším impozantním útvarem je velký sráz "útesu" s prudkým svahem na pravé straně obrázku. Předpokládá se, že tvar je výsledkem sesuvů na povrchu asteroidu.

Kromě tohoto snímku sonda poslala na Zemi i další úžasné záběry této velké planetky hlavního pásu planetek. Přikládáme je již bez komentáře.


mikrokráter na povrchu planetky Vesta


jižní pól planetky Vesta v nepravých barvách jako topografická mapa

Zdroj: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/videt-vestu-a....