Strašidelný Apophis

Jana Tichá - 22. 7. 2005

Poněkud strašidelný asteroid 2004 MN4, se kterým experti na blízkozemní tělesa strávili vánoce 2004 a který se 13.dubna 2029 sice vyhne kolizi se Zemí, ale přesto proletí velmi blízko nás, už dostal nejen pořadové číslo (99942) svědčící o dobře spočtené dráze, ale hlavně jméno netvora z hlubin staroegyptské mytologie.

(99942) 2004 MN4 je blízkozemní asteroid typu Aten, tedy těleso s velkou poloosou dráhy menší než 1AU a trávící většinu své oběžné doby uvnitř dráhy Země. Takové, velmi vzácné asteroidy dostávají tradičně jména ze staroegyptské mytologie - Aten, Hathor, Sekhmet aj. Vlivem těsného přiblížení asteroidu 2004 MN4 k Zemi v roce 2029 se však jeho dráha změní a bude mít velkou poloosou dráhy větší než 1 AU a tedy se přesune do kategorie asteroidů Apollo. Jeho objevitelé v čele s Davidem Tholenem z University of Hawaii mu proto vybrali jméno staroegyptského božstva, ovšem v řecké (antické) transkripci. Proto Apophis, nikoliv Apep (Apop).

A kdo či co byl/je strašlivý Apophis (Apep) zač? Staroegyptské božstvo zla a zkázy, sídlící ve věčných temnotách. Každý den se pokoušel pohltit sluneční loď boha Re (Ra). Apophis (Apep) velel armádě démonů trápících lidi. Většinou býval zobrazován v podobě obřího hada.

(99942) Apophis = 2004 MN4 je sice jedním z "nejpodezřelejších" známých asteroidů, jeden z mála, který na Turínské stupnici nebezpečnosti planetek dosahuje vyššího stupně než nula, a tedy dle škály stupnice "vyžaduje pečlivé sledování", ale přesto, jak podotýká jeden z jeho objevitelů Dave Tholen, nemíří přímo na nás, alespoň ne hned.

Zajímavé věci se však dějí kolem 2004 MN4 i mimo staroegyptskou mytologii. Russell L. (Rusty) Schweickart, bývalý americký astronaut a velitel lunárního modulu Apolla 9, nyní předseda nadace B612 Foundation navrhl Kongresu vyslání kosmické sondy k tomuto asteroidu. Na asteroid by sonda umístila radarový transpondér a data přenesená tímto zařízením by umožnila přesně určit, zda a hlavně v jaké vzdálenosti nás Apophis čili 2004 MN4 mine v dubnu 2029. Vysílací zařízení by mohlo být doplněné i seismometrem pro měření změn v povrchových i vnitřních strukturách asteroidu. Měření poloh asteoridu pomocí transpondéru na jeho povrchu by byl přesnější než optická i radarová měření ze Země. Přibližně 300-metrový asteroid by měl minout Zemi ve vzdálenosti menší než je výška geostacionární dráhy nad povrchem Země. NASA přislíbila, že na návrh odpoví do konce letošního srpna.

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/strasidelny-apophis