PUNTÍKY CESTOU K PLUTU aneb NOVÉ OBZORY

Jana Tichá - 18. 6. 2006

Snímky planetek z kosmických sond nám obvykle podrobně ukáží krásné a pozoruhodné nové světy. Taková byla třeba zprostředkovaná procházka po povrchu Erosu sondou NEAR-Shoemaker či nejnověji návštěva asteroidu Itokawa sondou Hayabusa. Jen vyjímečně se na snímku planetky z kosmické sondy ukáže pouhý bělavý puntík na tmavošedém pozadí. Ale i takové snímky jsou důležité.

Sonda New Horizons pořídila 11. a 12.června 2006 snímky planetky 2002 JF56. Na sečteném snímku vidíte pod sebou právě takové dva černobílé, nebo spíše šedošedé puntíky. Ten dolní z 11.června ukazuje výše zmíněnou planetku ze vzdálenosti 3,36 milionů kilometrů, a planetka 2002 JF56 se jeví jen jako málo jasná, slabá hvězda. Horní puntík je tatáž planetka snímaná sondou už ze vzdálenosti "jen" 1,34 milionů kilometrů. Planetka je tu cca. šestkrát jasnější. Její průměr se dá odhadnou na 2,5 kilometru. Testovací planetka 2002 JF56 je tělesem hlavního pásu planetek.

Oba snímky byly pořízeny Multispectral Visible Imaging Camera (MVIC) Ralph imageru sondy New Horizons. Dne 13.června 2006 se sonda New Horizons přiblížila k planetce 2002 JF56 až na 102 000 kilometrů a pořídila její barevné snímky a infračervená spektra. Získaná data však budou odesílána na Zem až příští týden. Přece jen se tak budeme moci dovědět více o jednom z mnoha těles v pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem.

V souvislosti s přiblížením sondy New Horizons planetku 2002 JF56 pozorovali též na Evropské jižní observatoři s jedním ze čtyř 8,2-m teleskopů VLT (Antu, vybavený FORS2) 4 noci mezi 25.květnem a 2.červnem 2006. Už předběžná analýza spekter ve vizuálním oboru ukazuje, že se bude dle složení povrchu jednat o planetku typu S.

Hlavním cílem celého pozorování však bylo otestování schopnosti přístrojů sondy New Horizons sledovat rychle se pohybující tělesa, což bude užitečné při průletu kolem planety Jupiter a jupiterovských měsíců příští rok a hlavně v cíli cesty u Pluta a jeho satelitů v roce 2015.

Zdroj: New Horizons

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/puntiky-cestou-k-plutu-aneb-nove-obzory