PLUTO-PUNTÍK

Jana Tichá - 3. 12. 2006

Kamera sondy New Horizons poprvé zachytila Pluto. Ale je to zatím jen letmý pohled na malou nenápadnou tečku.

Během testování optické navigace kosmické sondy New Horizons mezi 21. a 24.zářím 2006 pořídila kamera LORRI (Long Range Reconnaissance Imager čili "průzkumný snímkovač dlouhého dosahu") snímky Pluta na vzdálenost 4,2 miliardy kilometrů. Jedná se o jednosekundové expozice upravené do nepravých barev, kde nejsvětlejší (bílé) pixely jsou nejjasnější.

Pluto se na snímcích jeví jako slabý světelný bod na hustě "zahvězděném" pozadí v souhvězdí Střelce. Bylo jen o maličko jasnější než 14.magnituda a jeho polohy i pohyb odpovídal vypočtené efemeridě Pluta. Snímky ukázaly, že přístroje na palubě kosmické sondy jsou schopny najít a sledovat jak Pluto tak poté i další ještě menší a tedy slabší tělesa Kuiperova pásu za drahou Neptunu.

Z těchto prvních snímků Pluta pořízených kosmickou sondou New Horizons samozřejmě nelze získat žádná nová užitečná data pokud jde o výzkum Pluta. Jednalo se právě jen o test přístrojů. Z dalších pozorování, která budou následovat až do přiblížení k Plutu v roce 2015 chce však vědecký tým sondy New Horizons zkoumat například změny jasnosti Pluta a zkoumat tak složení a struktury na povrchu Pluta.

Při pohledu na puntík na snímcích se člověk až diví, když se Alan Stern, šéf vědeckého týmu sondy stále ještě pohoršuje, že tento "Plutopuntík" přišel letos o status velké planety :-) Americká kosmická agentura NASA již pomocí kosmických sond prozkoumala všech osm planet od Merkuru po Neptun. Mise New Horizons k Plutu a dalším tělesům Kuiperova pásu za drahou planety Neptun je vůbec první kosmickou sondou mířící k nově definovanému typu těles slunenčí soustavy čili k ledové trpasličí planetě ve vzdálených oblastech slunenčí soustavy. Pluto i celý Kuiperův pás je silně obdařen organickými uhlíkatými sloučeninami i vodním ledem - surovinami, z nichž vzniká život. Zároveň je Kuiperův pás těles za Neptunem zdrojem komet včetně těch, které mohou mířit k Zemi. Určitě stojí za to tuto zónu záhad ve sluneční soustavě prozkoumat zblízka.

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/pluto-puntik