Pluto opět jinak, opět úžasné

Miloš Tichý - 26. 7. 2015

Sonda New Horizons nám přinesla (a ještě přinese) úžasné informace o Plutu a jeho měsíčkách, včetně nádherných panoramat. Snímky se postupně dostávají na Zemi a tak jsme připravili další výběr z těch nejzajímavějších.

Prvně se podíváme detailněji přímo na Pluto:

I na Pluto v nepravých barvách:


v modře ohraničené oblasti byly zjištěny ledy metanu, dusíku a oxidu uhelnatého

Některé oblasti na povrchu Pluta již mají i svá jména, jak je vidět na následujících obrázcích - například planina Sputnik, kde na okrajích jsou "tekoucí" dusíkové ledy. Nebo Hillaryho pohoří a pohoří Norgaye, kde pod Hillaryho pohořím je vidět i vyplněný kráter či tenký ledový příkrov.

Máme již i snímky dalších dvou měsíčků Pluta - svou tvář odhalila Hydra a Nix.

A již jsme i viděli atmosféru Pluta nasvícenou Sluncem, a překvapilo, že je silnější než jsme si doposud mysleli.


linky ukazují hranice 52 resp. 31 mil nad povrchem Pluta

A jako lahůdku na závěr přinášíme i krátké video z průletu sondy New Horizons nad Plutem.

Zdroj: NASA/JHUAPL/SwRI

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/pluto-opet-jinak-opet-uzasne