PRÁVĚ ODSTARTOVALA KOSMICKÁ SONDA LUCY A MÍŘÍ K TRÓJANŮM

Jana Tichá - 18. 10. 2021

Jak se Lucinka zásluhou mého vice-prezidenta Keitha konečně dostala na oblohu zdobenou démanty
aneb PRÁVĚ ODSTARTOVALA KOSMICKÁ SONDA LUCY A MÍŘÍ K TRÓJANŮM.

Bylo nebylo, dávno tomu, za hory doly a průlivem La Manche si jeden
malý kluk nakreslil krásnou Lucinku vznášející se na obloze ozdobené démanty hvězd. Ten kluk se jmenoval Julian Lennon a jeho beatlesácký tatínek John inspirován dětským obrázkem složil pozoruhodnou píseň "Lucy
in the sky with diamonds", která je dodnes jedním z klenotů elpíčka  Stg. Pepper's Lonely Heart Club Band, nejlepšího alba všech dob (1967).
Tahle píseň se líbila též paleoantropologům hledajícím na afrických nalezištích fosílie předků lidského rodu. Když objevili
relativně kompletní kostru hominidky, nazvali jí po hrdince oblíbené písně právě Lucy (1974). Teď střih z vykopávek zpět k obloze. Astronomové
zkoumají už dlouho nejrůznější planetky, můžeme jim též říkat asteroidy,  které stejně jako velké planety Sluneční soustavy obíhají kolem
Slunce. V posledních letech je, vlastně nás, hodně zajímají asteroidy které přilétají do blízkosti Země a mohou nás lidi ohrozit střetem
se Zemí. Důležité však jsou též planetky pohybující se daleko od Země. Zatímco ty daleko za drahou Neptunu už zkoumá kosmická sonda
New Horizons, ty něco bližší, v oblasti dráhy Jupiteru, známe pouze zásluhou dalekohledů pracujících na povrchu Země. Přitom
právě tato tělesa jsou hoodně zajímavá z hlediska vývoje naší Sluneční soustavy, jsou to totiž jakési kosmické fosílie z doby vzniku velkých planet ve sluneční soustavě. Proto k nim astronomové, inženýři konstruktéři a další experti začali chystat kosmickou misi pod vlajkou
NASA. Jak tak hloubali, vybrali připravované sondě jméno Lucy, jakože kosmická Lucy nás dovede k počátkům planet a
tedy obyvatelné Sluneční soustavě, stejně jako nás v hlíně nalezená fosilní Lucy dovedla k počátkům lidského rodu. A právě dnes před obědem
(16. října 2021 v 11:34 SELČ) sonda LUCY nesená raketou Atlas 5 odstartovala k obloze plné démantů.

 


"Na přípravě mise k Trójanům pracujeme od roku 2014" říká Hal Levison ze South-West Research Institute v Boulderu v Coloradu,
vrchní šéf této mise. První kosmická mise do oblasti Trójanů, neobvyklých planetek v dráze
planety Jupiter, přesněji v libračních bodech L4 (60 stupňů před Jupiterem,
tzv. Řekové) a L5 (60 stupňů za Jupiterem, tzv. Trójané) navštíví za 12 let celkem 7 těles, která jsou pravděpodobně "fosiliemi" z
období formování planet Sluneční soustavy. V oblaku v L4 to budou následující Trójané: (3548) Eurybates a jeho malý satelit Queta,
(15094) Polymele, (11351) Leucus a (21900) Orus. V  oblaku v L5 pak
dvojplanetku (617) Patroclus/Menoetius, kde, narozdíl od Eurybata s maličkým
satelitem jsou obě složky přibližně stejně velké, taková skoro dvojčata.
Předtím ještě navštíví v hlavním pásu planetek mezi drahami Marsu a
Jupiteru planetku (52246) Donaldjohanson a využije jí k otestování
přístrojů které nese. Navíc tahle planetka nese jméno objevitele
africké Lucy.Cílem mise LUCY je u všech Trójanů mapování povrchu, rozložení a velikosti
kráterů a dalších útvarů na povrchu, výzkum složení jejich povrchu, jak
minerálů, tak ledů i případných organických sloučenin, určení hmotnosti
a hustoty jednotlivých těles, případných geologických zlomů, materiálů
vyhozeného z dopadových kráterů a dalších útvarů, které nabízejí možnost
zkoumat i vnitřní strukturu a složení. To vše je důležité pro poznání
diverzity Trójanů. Astronomové už z pozemských pozorování vědí, že
tato tělesa, vlastně "konzervy" materiálu, z něhož vznikly planety,
nejsou všechna stejná, uniformní, ale jsou mezi nimi ve složení podstatné
rozdíly. Samozřejmě se LUCY zaměří také na hledání dalších satelitů a/nebo prstenců u navštívených Trójanů.Komentátoři NASA dnešní úspěšný start z Floridy označili přímo za "beautiful lift-off" krásný, bez jakýchkoliv problémů. Doufáme, že takový bude celý průběh
mise Lucy. Příprava mise byla tak detailní, že zasáhla i do pravidel pojmenování trójanských planetek, tudíž "mého" mezinárodního jobu. Koneckonců vědecký
šéf mise LUCY Keith S. Noll z NASA Goddard Space Flight Center v Greenbelt v Marylandu je též vice-prezidentem pojmenovávací komise IAU a
tedy mým zástupcem :-) O to víc jsem během startu držela palce LUCY a
celému velkému pracovnímu týmu kolem sondy.


I LOVE LUCY!!!

Jana Tichá
17. října 2021

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/jak-se-lucinka-...