Hrozící katastrofa a jak jí čelit?

Jana Tichá - 20. 6. 2001

aneb Británie se zodpovědně chystá na srážku s asteroidem.
Kolem Slunce krouží stovky tisíc asteroidů a komet. Některé z nich se mohou na svých drahách těsně přiblížit Zemi, či dokonce se s ní přímo střetnout. Taková srážka je sice velmi málo pravděpodobná, o to horší by však byly případné následky. Jen maličké těleso "tunguzského" rozměru tj. asi 70 metrů, může při svém dopadu zničit oblast rozlohou srovnatelnou s Washingtonem, či třeba českobudějovickým+českokrumlovským okresem. A taková tunguzská katastrofa se může pravděpodobně opakovat každých 250 let.

Přesto pro většinu veřejnosti jsou srážky kosmických těles se Zemí pouze záležitostí science-fiction, případně katastrofických hollywoodských velkofilmů. Pro vědce byly velmi zajímavou variantou chování těles ve sluneční soustavě. Jak se rozvíjel jejich systematický výzkum, a přibývalo objevů blízkozemních asteroidů a komet (Near Earth Objects -- NEOs) i geologických důkazů na Zemi v podobě dopadových kráterů, začaly snahy spojit tyto dva protichůdné pohledy. Byly podnikány hlavně ze strany astronomů s většími či menšími úspěchy. Jejich výsledkem byly zprávy pro americký Kongres z let 1992 a 1995, ustanovení Spaceguard Foundation v roce 1995 či prohlášení Rady Evropy v 1996.

Jednou z nových iniciativ na tomto poli je vydání zprávy britské komise pro potenciálně nebezpečné blízkozemní objekty. Její ustavení vyhlásil lord Sainsbury, ministr pro vědu na začátku letošního roku a nyní vydala tříčlenná komise téměř šedesátistránkovou zprávu (660 Kb, pdf). Shrnuje současný stupeň poznání NEOs, rozsah hrozícího nebezpečí, i možnosti ochrany i současnou úroveň výzkumu. Konstatuje, že většina současného výzkumu NEOs připadá na USA. Z Evropy zmiňuje vlastně jen Spaceguard Foundation, kosmické sondy ESA, francouzské a německé projekty, teoretickou skupinu pro dynamiku NEOs v italské Pise a (jiho)českou Kleť.

Součástí zprávy je 14 doporučení pro britskou vládu. Prvních devět je "domácích" pro podporu výzkumu NEOs ve Spojeném království, dalších pět "mezinárodních" pro koordinaci aktivit v evropském měřítku. Zahrnují :

Britská vláda si ponechala čas na odpověď do konce roku 2000, a můžeme tedy být zvědavi, co z ambiciózních plánů bude schváleno. Možná máte nyní pocit, že se astronomové zbůhdarma zaplétají do diplomacie a politiky. Ale ti kdož jsou nejen astronomy, ale z nutnosti i "astronomickými úředníky" vědí, jak důležitý je pro práci kladný postoj nadřízených úřadů. Ono už to, že britský ministr pro vědu je ochoten se nebezpečím hrozícím ze srážky Země s asteroidem či kometou zabývat a předložit zprávu vládě je blýskáním na časy. Natož pokud prosadí, aby se možností srážek s asteroidem zabývala Evropská unie (vidíte, co nás všechno v EU čeká?). Zpráva je pro mne podporou (zatím alespoň morální) všem odborníkům, kteří se daným problémem zabývají a občas přitom jsou pouze podezíráni ze strašení lidí. A doufám, že dojde správné odezvy.

Jana Tichá
Zdroj: Observatoř Kleť, IAN (září 2000)

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/hrozici-katastrofa-a-jak-ji-celit