Fotíme, měříme aneb New Horizons u Pluta

Miloš Tichý - 14. 7. 2015

Po více než devíti letech je sonda New Horizons (NH) u hlavního cíle své cesty - Pluta. A sonda nezahálí - fotí, měří, analyzuje. Přinášíme první ochutnávku z této mise.

Spoustu let se astronomové přeli, jak je Pluto velké. Nyní nám jej sonda New Horizons změřila přímo na místě. Průměr Pluta činí 1473 mil neboli 2370 kilometrů, což je o něco málo více než udávala předchozí měření. Tato a měření ostatních těles za Neptunem opět zařadily Pluto za největší těleso v dané oblasti (zatím, pozn. autora). Skončily tak desítky let trvající debaty a rozměru tohoto objektu, které trvaly prakticky od jeho objevu v roce 1930. Daný rozměr ukazuje na skutečnost, že hustota Pluta je o něco menší, než jsme doposud předpokládali a tudíž podíl ledu resp. ledů uvnitř tělesa bude o něco mírně vyšší než bylo doposud předpokládáno. Také atmosféra Pluta bude nižší, než jsme mysleli.

Změřen byl i největší měsíc Charon, který má průměr 751 mil neboli 1208 kilometrů. Charon se ze Země dařilo měřit lépe, protože na rozdíl od Pluta nemá atmosféru, která přesné měření rozměru Pluta "na dálku" značně komplikovala.


Pluto a Charon v porovnání se Zemí

Kamera sondy se zaměřila i na další dva měsíce Pluta - Nix a Hydra. Ty byly objeveny pomocí Hubblova vesmírného dalekohledu v roce 2005 jako "slabé tečky" na snímcích. Nyní sonda NH ukázala měsíce natolik veliké, že bylo možné změřit jejich průměry. Nix má průměr 20 mil neboli 35 kilometrů, Hydra přibližně 30 mil čili 45 kilometrů v průměru. Porovnáním velikostí a jasností je předpoklad, že povrch těchto těles tvoří led.


klasicky "americký" obrázek velikostí měsíčků Nix a Hydra

Zbylé dva měsíce, Kerberos a Styx, jsou menší a slabší než Nix a Hydra, a tudíž jejich měření bude těžší. Snad budou data k dispozici později.

Následující složený portrét Pluta a Charona ukazuje jasnostní rozdíly po površích obou těles. Snímky pocházejí z 11. července 2015.


Pluto a Charon

S přibližující se sondou New Horizons k Plutu máme stále více a detailnějších snímků povrchu. Na povrchu jsou rozlišitelné světlé a tmavé oblasti (světlá vypadá jako srdce), a dokonce to vypadá, že na povrchu jsou i nějaké krátery či dokonce útesy. Na detailnější analýzu si budeme muset nějakou dobu počkat, ale první úchvatné snímky přinášíme již nyní.


útvary na povrchu Pluta - světlé srdce (bright heart), tmavá oblast (Dark area), možný kráter (possibler crater), snad útesy (possible cliffs) Pluto a Charon

Můžeme se těšit na další úchvatné snímky a informace...

Zdroj: NASA/JHUAPL/SWRI

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/fotime-merime-aneb-new-horizons-u-pluta