DAWN SE BLÍŽÍ K CÍLI

Jana Tichá - 28. 5. 2011

Dawn se blíží k svému prvnímu cíli - planetce Vesta. Snímek byl pořízený kamerou na palubě kosmické sondy Dawn 3. května 2011 ze vzdálenosti asi 1,2 miliónů kilometrů ukazuje Vestu na velkolepém hvězdném pozadí.

Snímek upraven byl tak, aby ukazoval její skutečnou velikost (průměr 530 kilometrů). Vzhledem k tomu, Vesta je tak jasná, že přezáří hvězdné pozadí, členové týmu Dawn se rozhodli pro dlouhou dobu expozice, aby byly viditelné hvězdy. Výslednou velikost Vesty pak upravili nasčítáním krátkých expozic planetky. Jak ukazuje vložený snímek, Vesta na těchto expoziích zabírá přibližně pět pixelů. Tento a další snímky pomohou sondě Dawn doladit navigaci během její ho příbližování k Vestě.

Nyní se sonda Dawn nachází 580 tisíc kilometrů od planetky Vesta, tj. pro představu 1,5 násobek vzdálenosti Měsíce od Země. Vycházíme-li ze současných propočtů přibližovací trajektorie, průzkumný oběh Dawn kolem vesty začně někdy mezi 8. a 11. srpnem 2011. Přesné datum bude určeno v červenci.

Článek byl vytištěn z: www.planetky.cz
Adresa článku: www.planetky.cz/clanek/dawn-se-blizi-k-cili