STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ

Jak na dinosaury aneb opět Chicxulub

Miloš Tichý - 15. 3. 2010 | přístupy: 7366 | vytisknout článek

Je to definitivně potvrzeno. Mezinárodní panel 41 předních vědců z celého světa po dvaceti letech výzkumů došel k nepochybnému závěru, že za vyhynutím dinosaurů před 65 miliony let skutečně může srážka s planetkou, která vytvořila před cca 65 miliony let "pekelné prostředí" a vymazala víc než polovinu všech druhů žijících na naší planetě.


kráter Chicxulub

Vědecký svět byl rozštěpen v názorech co způsobilo čtvrtohorní vymření druhů na dva hlavní proudy. Jedna skupina zastávala názor, že šlo o přímý důsledek dopadu asteroidu, druhá skupina zastávala názor, že šlo o pomalejší proces, důsledek gigantické sopečné činnosti supervulkánů v Deccan Traps, v místech kde je nyní Indie a která trvala po dobu kolem 1,5 milionu let a srážka s planetkou byla jen poslední kapkou v tomto procesu. Nová studie přesvědčivě dokládá, že k vymření dinosaurů došlo poté, co asteroid o průměru asi 15-20 kilometrů dopadl na Zemi v oblasti Chicxulub na pobřeží mexického zálivu v Mexiku.


velikost zemětřesení (označeno mezikruží se 7.stupněm, směrem ke kráteru 9., 10., ve středu 12.)

Dopad vyvolal rozsáhlé požáry, zemětřesení silnější než 10 na Richterově stupnici, a obrovské vlny tsunami. Asteroid udeřil na Zemi silou miliard atomových bomb, které dopadly na Hirošimu a Nagasaki.


dosah tepelných jevů

Posledním kapkou pro dinosaury byl materiál vyvržený výbuchem do atmosféry, který zastínil Slunce a způsobil tím globální zimu, a vyhubil mnoho druhů, které se nemohly přizpůsobit rychlé změně životních podmínek. Ve studii byla užita práce mnoha paleontologů, geochemiků, klimatologů, a geofyziků, kteří shromažďovali důkazy o vyhynutí druhů během posledních 20 let. Fosilie jasně ukazují na to, že k hromadnému vymírání druhů došlo před asi 65,5 miliony let v době, která je označována jako K-Pg hranice (rozhraní mezi křídou a paleogenem). Navzdory důkazům o aktivní sopečné činnosti v Indii, mořské i suchozemské ekosystémy vykazují v době 500.000 let před K-Pg hranicí jen malé změny a naznačují, že k hromadnému vymírání nedošlo dříve a nebylo vyvoláno erupcemi supervulkánů. Teorie Deccanských vulkánů je méně přesvědčivá i při modelování chemického složení atmosféry. Dopad asteroidu by měl do atmosféry uvolnit mnohem více síry, prachu a sazí v mnohem kratší době než sopečné výbuchy a mohl by tak způsobit extrémní zastínění slunečních paprsků a ochlazení povrchu. Dopad planetky tak způsobil konec 160 milionů let trvající vlády dinosaurů, a byl zároveň velmi významným dnem pro savce a jejich následný rozvoj.


množství vyvrženého materiálu (označeno mezikruží s tloušťkou přes 1 metr, doprava 10 cm, směrem ke středu 10 m, a 100 m)

Autoři studie vytvořili web, který dovoluje návštěvníkům pozorovat efekty dopadu asteroidu.


velikost tsunami po impaktu

Předpokládané "parametry" kráteru Chicxulub:

Velikost planetky: 12.00 km
Hustota planetky: 3000 kg/m3
Rychlost srážky: 20.00 km za sekundu (čili 72 000 km/h)
úhel srážky: 90 stupňů
hustota místa dopadu: 2700 kg/m3
typ dopadu: tekutá voda s hloubkou 500.0 metrů, over crystalline rock.

Energie:

Energie planetky před vstupem do atmosféry: 5.43 x 1023 Joules = 1.30 x 108 MegaTun TNT
Průměrný interval mezi takovýmito srážkami těles se Zemí v posledních 4 miliardách let se odhaduje na 1.0 x 107let

Rozměry kráteru Chicxulub:

Kráter ve vodě měl prvotní rozměr 141 km .

Údaje pro kráter zformovaný na mořském dně:
Průměr dočasného kráteru: 85.7 km
hloubka dočasného kráteru: 30.3 km

konečný průměr kráteru: 154 km
výsledná hloubka kráteru: 1.35 km
objem roztaveného či vypařeného materiálu následkem srážky: 4660 km3
Zhruba polovina taveniny zůstala v kráteru, kde její tloušťka činí 808 metrů.Zdroj: Earth Impact Effects Program Copyright 2010, G.S. Collins, Robert Marcus, and H.J. Melosh.These results come with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Vytvořeno programem Earth Impact Effects Program


POČET NÁVŠTĚV

973 523 návštěv od 1. února 2001


Klet.cz Komety.cz WebArchiv